Music Center for PC

  Omslagontwerpafbeeldingen registreren (Music Center for PC Ver.1.0)

  U kunt omslagontwerpafbeeldingen registreren voor nummers, afspeellijsten, albums, enz. De omslagontwerpafbeeldingen worden vervolgens weergegeven op de WALKMAN®.
  U kunt ook afbeeldingen van een artiest registreren en deze weergeven.

  Hint

  • Als u nummers vanaf een audio-cd importeert, wordt automatisch muziekinformatie opgehaald op het internet.
   Als er omslagontwerpafbeeldingen zijn gevonden, worden deze automatisch geregistreerd.
  • De volgende bestandsindelingen worden ondersteund voor omslagontwerpafbeeldingen of afbeeldingen van een artiest:
   • JPEG-indeling (met bestandsextensie: .jpg)
   • GIF-indeling (met bestandsextensie: .gif)
   • BMP-indeling (met bestandsextensie: .bmp)
   • PNG-indeling (met bestandsextensie: .png)

  Omslagontwerpafbeeldingen automatisch ophalen

  U kunt omslagontwerpafbeeldingen voor albums of nummers ophalen.

  1. Klik in het linkervenster op [Muziekbibliotheek].
  2. Selecteer een album of nummer in de lijst met nummers om de omslagontwerpafbeeldingen op te halen.
  3. Selecteer [Afbeelding omslagontwerp ophalen] in het menu [Tools].

   Het ophalen van omslagontwerpafbeeldingen wordt automatisch gestart.
   Als omslagontwerpafbeeldingen zijn gevonden, worden deze automatisch geregistreerd.

  Opmerking

  Omslagontwerpafbeeldingen of afbeeldingen van een artiest handmatig registreren

  Schermafbeelding die de procedure toont voor het handmatig registreren van een omslagontwerpafbeelding of afbeelding van de artiest. Voor meer informatie over de procedure raadpleegt u de tekst.
  1. Bereid omslagontwerpafbeeldingen of afbeeldingen van een artiest voor die u wilt registreren.
  2. Klik op [Muziekbibliotheek] (A).
  3. Geef de inhoud weer waarvoor u een omslagontwerpafbeelding of afbeelding van de artiest wilt registreren.
   • Om een omslagontwerpafbeelding te registreren voor een album of afspeellijst:
    Klik op [Omslagontwerp album] (B).
   • Om een omslagontwerpafbeelding te registreren voor een nummer:
    Klik op [Omslagontwerp nummer] (C).
   • Om een afbeelding van een artiest te registreren:
    Klik op [Artiestenlijst] (D).
  4. Sleep de afbeelding en zet deze neer op het album, het nummer of de artiest.
   • Om een omslagontwerpafbeelding te registreren voor een album, afspeellijst of nummer:
    Sleep een beeldbestand en zet het neer op het fotogebied voor elk(e) album, nummer of artiest.
   • Om een afbeelding van een artiest te registreren:
    Sleep een beeldbestand en zet het neer op het fotogebied voor elke artiest.

  Hint

  • Als u een afbeelding sleept en neerzet op het omslagontwerp-gebied tijdens het afspelen van een album, wordt de afbeelding alleen geregistreerd voor het nummer dat momenteel wordt afgespeeld.
  • Als u een afbeelding sleept en neerzet op het omslagontwerp-gebied linksboven op het scherm terwijl meerdere nummers zijn geselecteerd, wordt dezelfde afbeelding geregistreerd voor alle geselecteerde nummers.

  Omslagontwerpafbeeldingen of afbeeldingen van de artiest wijzigen of verwijderen

  • Omslagontwerpafbeeldingen of afbeeldingen van artiesten wijzigen

   Sleep een afbeelding die u wilt wijzigen en zet deze neer in het omslagontwerp-gebied. U kunt de afbeelding overschrijven.

   Schermafbeelding die de procedure toont voor het veranderen of wissen van een omslagontwerpafbeelding of afbeelding van de artiest. Voor meer informatie over de procedure raadpleegt u de tekst.
  • Omslagontwerpafbeeldingen verwijderen

   Klik op [Omslagontwerp album] (A) of [Omslagontwerp nummer] (B), en selecteer het album of het nummer waarvan u de afbeelding wilt verwijderen. Klik vervolgens op [Bewerken] of klik met de rechtermuisknop op het album of nummer, en selecteer [Eigenschappen]. Klik op de knop [Verwijderen] die onder de afbeelding wordt weergegeven.

  • Afbeeldingen van artiesten verwijderen

   Klik op [Artiestenlijst] (C), en selecteer de artiest waarvan u de afbeelding wilt verwijderen. Klik vervolgens met de rechtermuisknop op [Afbeelding artiest registreren]. Klik op de knop [Verwijderen] die onder de afbeelding wordt weergegeven.