Music Center for PC

  Een back-up van de gegevens van "Music Center for PC" opslaan (Music Center for PC Ver.1.0)

  Opmerking

  • Sluit alle softwareprogramma's behalve de back-uptool van "Music Center for PC".
  • Zet de computer niet in een niet-actieve staat, zoals de slaapstand, terwijl u een back-up opslaat.
   De gegevens kunnen verloren gaan of de back-up kan mislukken.
  • Hoe groter de hoeveelheid inhoud, hoe langer het duurt om de back-up te voltooien.
  1. Selecteer [Back-upgegevens van Music Center for PC] in het menu [Tools].
  2. Klik op [Back-up Music Center-gegevens] en klik vervolgens op [Volgende >].

   [Limieten en zaken om rekening mee te houden] wordt weergegeven.

  3. Lees de [Limieten en zaken om rekening mee te houden] aandachtig door, en klik vervolgens op [Volgende >].
  4. Selecteer een doelbestand voor de back-up van "Music Center for PC".

   Selecteer een van de volgende mogelijkheden:

   • [Back-up van alle inhoud]:
    U kunt een back-up van alle inhoud en afspeellijsten in "Music Center for PC" opslaan.
   • [Back-up maken van opgegeven inhoud]:
    Selecteer een van de selectievakjes voor de volgende back-updoelen:
    • Aangekochte en gedownloade muziekinhoud
    • Muziekinhoud geimporteerd van cd of bestand
    • Podcastinhoud
  5. Klik op [Volgende >].

   De back-uptool van "Music Center for PC" begint te zoeken naar gegevens om een back-up van te maken. Wanneer de zoekactie voltooid is, wordt een dialoogvenster weergegeven voor het opgeven van de bestemming.

  6. Klik op [Bladeren...] en geef de bestemming op voor de back-upgegevens.

   Geef de bestemming op, en klik vervolgens op [OK].

  7. Bevestig dat de opgegeven bestemming wordt weergegeven als de [Opslaglocatie back-upgegevens:], en klik vervolgens op [Volgende >].
  8. Selecteer of de back-upgegevens moeten worden opgesplitst of niet.

   U kunt de back-upgegevens in een bepaalde grootte opsplitsen en opslaan. Dit is handig wanneer u de back-upgegevens naar discs (zoals cd-r's of dvd's) wilt schrijven.
   Als u de gegevens wilt opsplitsen, selecteert u het selectievakje [Verdelen en back-upgegevens opslaan]. Selecteer vervolgens de opsplitsingsgrootte van de back-upgegevens onder [Instellen verdelingsgrootte].

   Hint

   • De gegevens worden opgesplitst op basis van de geselecteerde grootte. Vervolgens worden mappen gemaakt in hetzelfde aantal als het aantal opsplitsingen van de gegevens. De mappen krijgen als naam "0001", "0002" en "0003". De opgesplitste gegevens worden opgeslagen in de mappen.
    Als u de gegevens naar discs (zoals cd-r's of dvd's) schrijft, schrijft u deze mappen naar elke disc.
  9. Klik op [Volgende >].

   Het invoerscherm voor de naam van de back-upgegevens wordt weergegeven.

  10. Voer een naam in voor de back-upgegevens.

   Voer een naam in voor de back-upgegevens.
   U kunt tekst invoeren in [Memo:] en de tekst bevestigen wanneer u de gegevens herstelt.

  11. Klik op [Volgende >].

   Het scherm voor het schrijven van de gegevens wordt weergegeven.

  12. Bevestig het bericht en klik vervolgens op [Starten].
  13. Nadat de back-up voltooid is, klikt u op [Afsluiten].