Music Center for PC

  Beperkingen bij het importeren van inhoud

  Wanneer u nummers vanaf een audio-cd importeert in "Music Center for PC"

  • Als de lengte van het nummer extreem kort is, wordt het nummer mogelijk niet correct geïmporteerd in "Music Center for PC".
  • Gebruik geen andere software die audio-cd's kan afspelen tegelijkertijd met "Music Center for PC". Nummers worden mogelijk niet correct geïmporteerd.
  • De computer wordt niet in een niet-actieve staat, zoals de slaapstand, gezet. Ook de schermbeveiliging werkt dan niet.
  • U kunt geen nummers afspelen die momenteel worden geïmporteerd of wachten om te worden geïmporteerd.

  Wanneer u nummers vanaf een audioapparaat importeert in "Music Center for PC"

  • Koppel het audioapparaat niet los tijdens het overdragen van gegevens tussen het audioapparaat en de computer. Dit kan een storing veroorzaken.
  • Tijdens het overdragen van gegevens tussen het audioapparaat en de computer, mag u de computer niet in een niet-actieve staat zetten, zoals de slaapstand, of de computer uitschakelen of de computer opnieuw opstarten. Terwijl nummers worden overgedragen, kan de computer niet in een niet-actieve staat worden gezet, zoals de slaapstand, met behulp van de timer-functie.
  • Als u een MP3-bestand in "Music Center for PC" importeert, kan een deel van de metadata verloren gaan.