Afspeelscherm

  Namen en functies van de onderdelen

  (A) Afspeelbedieningen (*)

  De volgende bedieningen zijn beschikbaar:

  • Nummers afspelen
  • De afspeelfunctie wijzigen
  • De geluidskwaliteit aanpassen (equalizer-functie)
  • Volumeniveau, enz.
  (B) Zijbalk

  U kunt wisselen tussen de volgende weergaven:

  • De lijst met nummers of afspeellijsten
  • Het overdrachtscherm
  (C) Lijst met inhoud

  U kunt een lijst met nummers of afspeellijsten weergeven.

  (Hoge-Resolutie Audio)
  Het pictogram geeft de Hoge-Resolutie Audio-inhoud aan.
  (Geen bestand op de opslagbestemming)
  Dit pictogram wordt weergegeven als er geen inhoud is opgeslagen op de bestemming.
  (D)Menu

  U kunt bestanden importeren, de grootte van de tekst op het scherm wijzigen, helpinformatie weergeven, enz.

  * (A)Meer informatie over de afspeelbedieningen

  (1)

  (shuffle-afspelen)
  Klik op de knop om over te schakelen naar de shuffle-afspeelfunctie.
  (Terug)
  Klik op de knop om naar het begin van het huidige nummer te gaan.
  Klik twee keer snel op de knop om naar het begin van het vorige nummer te gaan.
  / (Afspelen/Pauze)
  Klik op de knop om het afspelen te starten of pauzeren.
  (Volgende)
  Klik op de knop om naar het begin van het volgende nummer te gaan.
  (herhaald afspelen)
  Klik op de knop om de instellingen van herhaald afspelen te wijzigen.

  (2)

  Huidig onderdeel dat wordt afgespeeld
  Klik op de knop om de inhoud die momenteel wordt afgespeeld, weer te geven.
  Wanneer u de naam van een artiest of een album selecteert, schakelt de weergave op het scherm om naar de betreffende categorie.

  (3)

  (DSEE HX)
  Klik op de knop om de DSEE HX-functie in of uit te schakelen.
  (Equalizer)
  Klik op de knop om de equalizerfunctie in of uit te schakelen. U kunt de geluidskwaliteit aanpassen.
  (Audio uitgang)
  Klik op de knop om de audio-uitgangsmethode of het uitvoerapparaat te selecteren.
  (Wachtrij voor afsp.)
  Klik op de knop om de rij met nummers die in de wachtrij staan en die op dit moment wordt afgespeeld af te beelden. U kunt nummers uit de rij verwijderen of de volgorde van de nummers wijzigen.
  (Volume)
  Verplaats de schuifregelaar van links naar rechts om het volumeniveau in te stellen. Klik op het pictogram (Volume) aan de zijkant van de schuifregelaar om het geluid te onderbreken.

  (4)

  Afspeelpositie
  Deze balk geeft de afspeelpositie aan.
  Verplaats de schuifregelaar of selecteer de gewenste positie om de afspeelpositie aan te passen.

  (5)

  (Weergeven op omslagontwerp) / (Weergeven als lijst)
  De weergave van de lijst met inhoud wordt omgeschakeld.
  * Slechts enkele categorieën worden ondersteund.
  (Zoeken filteren)
  U kunt een filterzoekopdracht uitvoeren voor de lijst met inhoud.

  De lettergrootte wijzigen

  1. Klik op (Menu) in de linkerbovenhoek, en selecteer [instellingen] in het menu [Tools].
  2. Selecteer [Scherm weergeven] (A), en selecteer vervolgens de tekstgrootte uit [S]/[M]/[L] onder [Lettergrootte] (B).
  3. Klik op [OK].

  De onderdelen die in de lijst met inhoud worden getoond wijzigen

  1. Klik op (Menu) in de linkerbovenhoek, en selecteer [instellingen] in het menu [Tools].
  2. Selecteer [Items weergegeven in de songlijst] (A), en verplaats vervolgens de onderdelen die u wilt weergeven in de lijst met inhoud naar [Items om te tonen] (B).
  3. Klik op [OK].

  Toepassing displaykleur veranderen

  1. Selecteer het menu [Bekijken] in (Menu) linksboven op het scherm, en selecteer daarna [Toepassing displaykleur] uit het volgende: [Wit], [Zwart], [Rood], [Blauw] of [Groen].

  Geef de display-afstanden weer veranderen

  1. Selecteer het menu [Bekijken] in (Menu) linksboven op het scherm, en selecteer daarna [Geef de display-afstanden weer] uit het volgende: [standaard] of [Smal].

  De nummers in een album weergeven

  1. Selecteer [Albums], [Onlangs toegevoegd] of [Afspeellijsten] in de balk aan de linkerkant.
  2. Hiermee schakelt u de albumweergavemethode naar [Weergeven als lijst](B).
  3. Klik op [>](C) aan de rechterkant van de albumhoes.

  Hint

  De namen van alle nummers in het album worden afgebeeld.
  Om het scherm met nummers in het album te sluiten, klikt u op [∨](D) om de nummers te verbergen.