Music Center for PC

  Gegevens overdragen naar een andere computer (een back-up maken/Gegevens herstellen)

  Wanneer u "Music Center for PC" op een andere computer wilt gebruiken, bijvoorbeeld wanneer u uw computer vervangt, zet u de gegevens over van "Music Center for PC" naar de nieuwe computer.
  Sla een back-up op van de gegevens op de oude computer op en herstel deze vervolgens op de nieuwe computer om de gegevens over te zetten.

  Hint

  • "Music Center for PC Ver. 2.1.0" heeft geen back-upfunctie. U kunt een back-up van de gegevens maken door de benodigde bestanden te kopiëren.

  Een back-up van de gegevens maken

  U kunt een back-up van de gegevens maken door muziekbestanden en databestanden van applicaties te kopiëren.

  1. Maak een nieuwe map aan voor de back-upgegevens in de gewenste locatie.

   Wanneer u gegevens overzet naar een nieuwe computer, maakt u een nieuwe map aan op een extern medium, zoals een externe vaste schijf.
   In de volgende beschrijving wordt de nieuwe map "Back-up" genoemd.

  2. Kopieer de muziekbestanden naar de map "Back-up".

   Voor nummers die zijn geïmporteerd vanaf audio-cd's of muziekdownloadservices, kopieert u de muziekbestanden als volgt.

   Locatie van de muziekbestanden   Bestemming in de map "Back-up"
   C:\Users\[Gebruikersnaam]\Muziek Back-up\[Gebruikersnaam]\Muziek
   C:\Users\Public\Music Back-up\Openbaar\Muziek

   Opmerking

   • Als u de locatie van de muziekbestanden hebt gewijzigd, kopieert u ze naar een map in de map "Back-up" zodat het bestandspad overeenkomt met de oorspronkelijke locatie.
   • Voor nummers die zijn geïmporteerd uit andere mappen dan die hierboven zijn beschreven, controleert u de locatie van de muziekbestanden door de onderstaande pagina te raadplegen, en kopieer daarna de muziekbestanden naar de map "Back-up".
  3. Kopieer de databestanden van de applicatie naar de map "Back-up".

   Kopieer de volgende drie mappen naar de map "Back-up".

   • C:\Users\[Gebruikersnaam]\AppData\Roaming\Sony\Music Center\db
   • C:\Users\[Gebruikersnaam]\AppData\Roaming\Sony\Music Center\config
   • C:\Users\[Gebruikersnaam]\AppData\Roaming\Sony\Music Center\fringe

  Opmerking

  • Sommige omslagontwerpafbeeldingen worden mogelijk niet weergegeven op de nieuwe computer.

  De gegevens herstellen op de nieuwe computer

  U kunt de muziekbestanden en de databestanden van de applicatie herstellen vanaf de back-upgegevens.
  Zorg ervoor dat de nieuwste versie van "Music Center for PC" is geïnstalleerd op de nieuwe computer.

  1. Start "Music Center for PC" op de nieuwe computer en sluit deze vervolgens af.
  2. Kopieer de muziekbestanden vanuit de map "Back-up".

   Kopieer de muziekbestanden als volgt.

   Bron in de map "Back-up"   Bestemming op de nieuwe computer
   Back-up\[Gebruikersnaam]\Muziek Maak als volgt een map aan, en kopieer daarna de map.
   C:\Users\[Gebruikersnaam (dezelfde als die van de bron van de kopie)]\Muziek
   Back-up\Openbaar\Muziek C:\Users\Public\Music

   Voor muziekbestanden die u hebt gekopieerd naar andere mappen dan die hierboven beschreven toen u een back-up maakte, kopieert u deze naar dezelfde locatie op de nieuwe computer als de oorspronkelijke locatie op de oude computer.

  3. Kopieer de databestanden van de applicatie vanuit de map "Back-up".

   Kopieer de databestanden van de applicatie als volgt.

   Mapnaam   Bestemming op de nieuwe computer
   db Kopieer en overschrijf de map onder de volgende map.
   C:\Users\[Gebruikersnaam (op de nieuwe computer)] \AppData\Roaming\Sony\Music Center\
   config Kopieer en overschrijf de map onder de volgende map.
   C:\Users\[Gebruikersnaam (op de nieuwe computer)] \AppData\Roaming\Sony\Music Center\
   fringe Maak als volgt een map aan, en kopieer daarna de map.
   C:\Users\[Gebruikersnaam (dezelfde als die van de bron van de kopie)]\AppData\Roaming\Sony\Music Center\
  4. Start "Music Center for PC" en controleer daarna of de gegevens zijn hersteld.