Music Center for PC

  Lijst met sneltoetsen

  Sneltoets
  Resultaat
  F1
  Met deze knop kunt u de helpinformatie weergeven.
  F5
  Met deze knop kunt u de weergave op het scherm vernieuwen.
  F6 of Ctrl + P
  Met deze knop kunt u een nummer afspelen of pauzeren.
  F7
  Met deze knop kunt u een nummer stoppen.
  F8
  Met deze knop kunt u het geluid in- of uitschakelen.
  F9 of Ctrl + pijl omlaag
  Met deze knop kunt u het volumeniveau verlagen.
  F10 of Ctrl + pijl omhoog
  Met deze knop kunt u het volumeniveau verhogen.
  Alt
  Met deze knop kunt u het menu [Bestand] weergeven.
  Alt + F4
  Met deze knop kunt u het scherm sluiten dat momenteel wordt weergegeven, of kunt u de actieve applicatie afsluiten.
  Delete
  Met deze knop kunt u een geselecteerd item verwijderen.
  Ctrl + A
  Met deze knop kunt u alle nummers in een lijst met inhoud selecteren.
  Ctrl + Shift + A
  Met deze knop kunt u alle selecties van nummers opheffen.
  Ctrl + C
  Met deze knop kunt u de geselecteerde tekst op het bewerkingsscherm kopiëren.
  Ctrl + E
  Met deze knop kunt u een disc uit het cd-station uitwerpen.
  • Afhankelijk van het cd-station, kunt u de disc mogelijk niet uitwerpen.
  Ctrl + F
  Met deze knop kunt u de cursor verplaatsen naar het invoerveld voor het zoeken op trefwoord.
  Ctrl + N
  Met deze knop kunt u een nieuwe afspeellijst maken.
  Ctrl + Shift + N
  Met deze knop kunt u een nieuwe afspeellijst met de geselecteerde nummers maken.
  Ctrl + O
  Met deze knop kunt u het scherm [Importeer bestand] weergeven. U kunt nummers op een computer selecteren en importeren in "Music Center for PC".
  Ctrl + V
  Met deze knop kunt u de tekst die u hebt gekopieerd of geknipt op het bewerkingsscherm plakken.
  Ctrl + X
  Met deze knop kunt u de geselecteerde tekst op het bewerkingsscherm knippen.
  Ctrl + pijl rechts
  Met deze knop kunt u het volgende nummer afspelen.
  Ctrl + pijl links
  Met deze knop kunt u teruggaan naar het begin van het nummer dat momenteel wordt afgespeeld.
  Esc of Backspace
  Met deze knop kunt u één laag omhoog.

  Opmerking

  • In sommige gevallen kan een andere bediening worden uitgevoerd dan de functie van een sneltoets zoals die is ingesteld in “Music Center for PC” omdat bij sommige computerfabrikanten de functies die zijn toegewezen aan de functietoetsen een hogere prioriteit hebben.