Music Center for PC

  Meerdere albums of nummers in één album groeperen

  Wanneer nummers worden geïmporteerd vanaf verzamelalbums, worden ze verdeeld en geregistreerd in meerdere albums.
  De procedure voor het groeperen van nummers van verschillende artiesten en albums in een enkel album wordt hieronder beschreven.

  Wat is een verzamelalbum?

  Een verzamelalbum verwijst naar een album met nummers die zijn opgenomen door verschillende artiesten, en tevens naar een album met nummers die zijn opgenomen op verschillende albums van dezelfde artiest.
  Als u nummers importeert vanaf een audio-cd naar "Music Center for PC", worden de geïmporteerde nummers waarvan de naam van de artiest van het album en de naam van het album overeenkomen, geregistreerd als één album. Daarom worden de nummers op een verzamelalbum geregistreerd als meerdere albums.

  Meerdere albums van dezelfde artiest groeperen in één album

  Opmerking

  U kunt niet meerdere albums die zijn opgenomen door verschillende artiesten groeperen in één album.

  1. Start Music Center for PC, selecteer [Albums] uit [Mijn bibliotheek].

   Selecteer [<!-- .title.album -->Albums<!-- $ -->].
  2. Klik op [] van de albums die u wilt groeperen in één album en selecteer daarna [Eigenschappen] in het weergegeven menu.

   Selecteer [<!-- .title.properties -->Eigenschappen<!-- $ -->].
  3. Wijzig de albumnaam die wordt weergegeven in het invoerveld [Titel].
   (Voorbeeld: als u de albums wilt beheren die de albumnaam "A" gebruiken, voert u "A" in.)

   Wijzig de albumnaam.
  4. Nadat u klaar bent met het invoeren van de albumnaam in het invoerveld van de [Titel], klikt u op de knop [OK].
   De invoer in het invoerveld [Titel (Sorteren als)] wordt automatisch gedaan in overeenstemming met de informatie in het invoerveld [Titel].

   Klik op [<!-- .btn.ok -->OK<!-- $ -->].
  5. Als u meerdere albums wilt groeperen in één album, herhaalt u de stappen 2 tot en met 4 om de namen van al die albums te veranderen naar dezelfde naam.

  6. Keer terug naar het scherm weergegeven in stap 1 en verzeker u ervan dat meerdere albums zijn gegroepeerd in één album.
   Wanneer u dubbelklikt op een doelalbum, worden de nummers in het album weergegeven.
   Verzeker u ervan dat die nummers zijn gegroepeerd in één album.

   Controleer het album.

  Meerdere nummers door verschillende artiesten groeperen in één album

  Wanneer nummers met verschillende artiestennamen zijn opgenomen in meerdere albums, kunt u die nummers beheren als één album door de afzonderlijk opgenomen albums te registreren als een verzamelalbum.

  1. Start Music Center for PC, selecteer [Albums] uit [Mijn bibliotheek].

   Selecteer [<!-- .title.album -->Albums<!-- $ -->].
  2. Dubbelklik op een album met nummers die u wilt groeperen, en klik op en selecteer alle nummers die u in één album wilt groeperen terwijl de [Ctrl]-toets ingedrukt houdt.

   Selecteer alle nummers die u wilt groeperen in één album.
  3. Klik op [] van de geselecteerde nummers en selecteer daarna [Eigenschappen] in het weergegeven menu.

   Selecteer [Eigenschappen].
  4. Als u een titel wilt toewijzen aan een nieuw album met nummers die u wilt groeperen, voert u een titel in het invoerveld [Albums] in.
   (Voorbeeld: als u de albums wilt beheren die de albumnaam "A" gebruiken, voert u "A" in.)

   Voer een titel in het invoerveld [Albums] in.
  5. In het invoervak [Albumartiest], voert u de naam van de artiest in die de nummers heeft opgenomen die u wilt groeperen in een verzamelalbum.
   (Voorbeeld: als u de albums wilt beheren die de albumnaam "B" gebruiken, voert u "B" in.)

   Voer de naam van de artiest in.
  6. Wanneer op een ander album nummers staan die u in hetzelfde album wilt groeperen, herhaalt u de stappen 1 tot en met 5 om de namen van alle albums en artiesten te veranderen in dezelfde albumnaam en artiestennaam.

  7. Keer terug naar het scherm weergegeven in stap 1 en verzeker u ervan dat de nummers die zijn opgenomen door verschillende artiesten zijn gegroepeerd in één album.
   Wanneer u dubbelklikt op een doelalbum, worden de nummers in het album weergegeven.
   Verzeker u ervan dat die nummers zijn gegroepeerd in één album.

   Controleer het album.