Artikel-ID : S700024401 / Laatst gewijzigd : 06-04-2010

nVidia Graphics (web announcement)


  31 augustus 2009


  In juli 2008 erkende NVIDIA publiekelijk een storing die optreedt bij sommige van hun grafische processors (GPU’s) door een fabricagefout in het materiaal van de grafische chip. Sony en NVIDIA hebben destijds samen onderzocht of bij VAIO-modellen die met deze GPU waren uitgerust, het probleem ook optrad. Uit dit onderzoek bleek dat het probleem zich bij dergelijke VAIO-modellen niet had voorgedaan.
  Na de situatie intensief gecontroleerd te hebben heeft Sony echter vastgesteld, dat bij een zeer klein percentage van de VAIO-computers met de grafische chip van NVIDIA zich wellicht toch het probleem voordoet.
  Deze pc’s vertonen mogelijk een verstoorde videoweergave, of geven mogelijk willekeurige karakters of een leeg scherm weer door een mankement in de grafische chip van NVIDIA.

  Oplossing

  Omdat wij belang hechten aan kwaliteit zal Sony voor elke klant, wiens VAIO-computer gerepareerd moet worden wegens het probleem met de grafische processor van NVIDIA, gedurende de eerste vier jaar na aankoop de reparatiekosten (onderdelen en arbeid) van de betreffende modellen (zie onderstaande lijst) kosteloos op zich nemen.
  Indien uw model in de onderstaande lijst is opgenomen, nodigen wij u uit contact op te nemen met VAIO-Link om de service ten behoeve van uw VAIO te regelen.

  De betreffende modellen

  •    VGN-FZ11x, VGN-FZ18x, VGN-FZ21x, VGN-FZ31x, VGN-FZ38x
  •    VGN-AR11x, VGN-AR21x, VGN-AR31x
  •    VGN-C1Zx, VGN-C2Zx
  •    VGC-LM1xx, VGC-LM2xx
  •    VGC-LT1xx, VGC-LT2xx