Artikel-ID : S700024406 / Laatst gewijzigd : 12-07-2018

Het toetsenbord van de AW-serie vervangen


  moeilijkheidsgraad Moeilijkheidsgraad:
  Moeilijk
  benodigde tijd Benodigde tijd:
  20 minuten

  WAARSCHUWING
  !! Deze instructies zijn van algemene aard. Sony VAIO Europe laar u hierbij weten dat het zelf vervangen van toetsenborden zorgvuldig dient te worden uitgevoerd. Als er bij het vervangen van het toetsenbord schade wordt toegebracht aan componenten van uw VAIO, dan wordt reparatie of vervanging hiervan beschouwd als zijnde buiten de garantie en worden er kosten in rekening gebracht. !!


  1. Zet de computer uit en ontkoppel alle randapparaten.
  2. Koppel de computer los van de lichtnetadapter en haal de batterij eruit.
  3. Raak een geaard metalen object aan om statische elektriciteit af te leiden, bijvoorbeeld een radiator of een kraan.

  4. Verwijder 7 schroeven (rood gemarkeerd in afbeelding 1).

   Afbeelding 1 - Verwijderen van 7 schroeven aan de onderkant


  5. Draai de unit om en open hem in de werkpositie. Kantel het beeldscherm zo ver mogelijk naar achteren zonder kracht te gebruiken.

  6. Waarschuwing:
   • de toetsenbordbescherming is met een aantal haken bevestigd. Deze haakjes gaan gemakkelijk stuk, met name wanneer er kracht wordt gebruikt in de verkeerde richting.
   • de toetsenbordbescherming is met een platte plastic kabel op de computer aangesloten (zie stap 7). Houd hier rekening mee bij het verwijderen van de toetsenbordbescherming om schade aan deze connector te voorkomen.
   Steek uw vingers tussen het beeldscherm en het midden van de achterkant van de toetsenbordbescherming en trek deze omhoog en een beetje in de richting van het beeldscherm terwijl u de voorrand van de toetsenbordbescherming met uw duimen in de richting van het beeldscherm drukt. (zie afbeelding 2). Op deze manier komen de haakjes vrij die de bescherming op zijn plaats houden. Beweeg de toetsenbordbescherming een beetje op en neer om de haakjes die nog vastzitten los te maken.

   Afbeelding 2 - De toetsenbordbescherming verwijderen


  7. Maak de platte kabel los (rood gemarkeerd in afbeelding 3) van de toetsenbordbescherming door er voorzichtig aan te trekken.

   Afbeelding 3 - De platte kabel los maken


  8. Verwijder 1 schroef (rood gemarkeerd in afbeelding 4)

   Afbeelding 4 - Verwijderen van 1 schroef uit de bovenrand van het toetsenbord


  9. Waarschuwing:
   • het toetsenbord is bevestigd met 8 haakjes (rood gemarkeerd in afbeelding 5) en een aantal tandjes. De haakjes gaan gemakkelijk stuk, met name wanneer er kracht wordt gebruikt in de verkeerde richting.
   Plaats uw vingers op de rand van het toetsenbord naast het haakje bij de F8-toets en druk de rand van het toetsenbord voorzichtig weg van het beeldscherm terwijl u het toetsenbord in zijn geheel weg van het apparaat tilt. Zodra deze haak los is, maakt u de haakjes aan de linkerkant van het toetsenbord los. Hiermee krijgt u ruimte om het haakje bij de toets Insert los te maken, waardoor u de rechterkant van het toetsenbord ontgrendelt. 

   Afbeelding 5 - De haakjes van het toetsenbord losmaken van de polssteun


  10. Het toetsenbord is met tandjes bevestigd bij het touchpad. Na het losmaken van de haakjes zoals beschreven in stap 9, verplaatst u het toetsenbord voorzichtig een paar millimeter in de richting van het toetsenbord en legt u het vervolgens op het touchpad zoals te zien in afbeelding 6).

   Afbeelding 6 - Voorbereiden op het loskoppelen van het toetsenbord van het mainboard


  11. Als er tape aanwezig is die de platte toetsenbordconnector met de connector verbindt, verwijder deze dan voorzichtig.

  12. Waarschuwing:
   • Als de toetsenbordconnector defect is, moet het mainboard worden vervangen. De kosten van het vervangen van het mainboard zijn mogelijk hoger dan de waarde van een gebruikte VAIO.
   De toetsenbordconnector van het mainboard bestaat uit twee delen: een vast deel (beige) en een steun (bruin) die de platte kabel van het toetsenbord op zijn plaats houdt. Ontgrendel de steun voorzichtig van de connector door voorzichtig op de hoeken te drukken, zie afbeelding 7.

   Afbeelding 7 - Loskoppelen van de
   platte kabel

   De platte kabel is nu vrij en komt zonder moeite uit de connector.

  13. Voor het installeren van het nieuwe toetsenbord voert u de procedure in omgekeerde volgorde uit; houd hierbij rekening met het volgende:
   • Om onnodig werk te voorkomen, test u of de platte kabel van het toetsenbord goed is aangesloten voordat u verder gaat met het weer in elkaar zetten. U doet dit door de lichtnetadapter op de VAIO aan te sluiten; druk eerst op de aan/uit-knop en vervolgens op F2 zodra het VAIO-logo verschijnt om naar het BIOS te gaan. Als dit werkt, schakelt u de VAIO weer uit, koppelt u de lichtnetadapter los en gaat u verder met het terugplaatsen van de onderdelen.