Artikel-ID : S700024411 / Laatst gewijzigd : 12-07-2018

Het toetsenbord van de CS Series vervangen


  moeilijkheidsgraad Moeilijkheidsgraad:
  Moeilijk
  benodigde tijd Benodigde tijd:
  10 minuten

  WAARSCHUWING
  !! Dit zijn algemene instructies. Sony VAIO Europe waarschuwt dat u zorgvuldig te werk moet gaan wanneer u zelf een toetsenbord vervangt. Als componenten van uw VAIO beschadigd worden terwijl u het toetsenbord vervangt, wordt hun reparatie of vervanging niet door de garantie gedekt en wordt ze dus aangerekend. !!


  1. Schakel de computer uit en ontkoppel alle randapparaten.
  2. Verwijder de netadapter van de computer en verwijder de batterij.
  3. Raak een geaard metalen voorwerp aan om statische elektriciteit te ontladen, bijvoorbeeld een radiator of een kraan.

  4. Verwijder 4 schroefjes (rood aangeduid op Figuur 1).

   Figuur 1 - 4 schroefjes uit de bodem verwijderen.


  5. Draai het toestel om en open het in de werkpositie. Kantel het scherm zo ver mogelijk achteruit zonder kracht te gebruiken.

  6. De bovenste rand van het toetsenbord werd vastgehouden door de schroefjes die u hebt verwijderd. Til het midden van de bovenste rand van het toetsenbord op, zoals op figuur 2, en maak de haken aan de linkse en rechtse bovenhoek van het toetsenbord los (rood aangeduid op figuur 2).

   Figuur 2 - Plaats van de haken


  7. Wanneer de twee haken losgemaakt zijn, schuift u het toetsenbord voorzichtig enkele millimeters in de richting van het scherm en legt u het neer op het touchpad.

   Figuur 3 - Klaar om het toetsenbord van het moederbord los te maken


  8. Als de platte kunststof connector van het toetsenbord met plakband vastgemaakt is, trekt u het plakband voorzichtig los.

  9. Waarschuwing:
   • Als de connector van het toetsenbord stuk is, moet het moederbord worden vervangen. De vervanging van het moederbord kan duurder zijn dan een tweedehandse VAIO.
   De connector van het toetsenbord op het moederbord bestaat uit twee delen: een vast deel (beige) en een beugel (bruin) die de platte kabel van het toetsenbord vasthoudt. Maak de beugel voorzichtig van de connector los door zachtjes op de hoeken te duwen, zie Figuur 4.

   Figuur 4 - De platte kabel van het toetsenbord 
   losmaken

   De platte kabel van het toetsenbord is nu los en komt gemakkelijk uit de connector van het moederbord.

  10. Om het nieuwe toetsenbord te installeren, voert u deze procedure in de omgekeerde volgorde uit. Let op het volgende:
   • Om overbodig werk te voorkomen, moet u testen of de platte kabel van het toetsenbord goed aangesloten is voor u verder gaat. Sluit de netadapter op de VAIO aan, druk eerst op de aan/uitknop en daarna op F2, zodra u het VAIO-logo ziet, om naar het BIOS te gaan. Als dit werkt, schakelt u de VAIO weer uit, verwijdert u de netadapter en gaat u verder met de montage.