Artikel-ID : S700024416 / Laatst gewijzigd : 12-07-2018

Het toetsenbord van de NW-serie vervangen


  moeilijkheidsgraad Moeilijkheidsgraad:
  Moeilijk
  benodigde tijd Benodigde tijd:
  10 minuten

  WAARSCHUWING
  !! Deze instructies zijn van algemene aard. Sony VAIO Europe laar u hierbij weten dat het zelf vervangen van toetsenborden zorgvuldig dient te worden uitgevoerd. Als er bij het vervangen van het toetsenbord schade wordt toegebracht aan componenten van uw VAIO, dan wordt reparatie of vervanging hiervan beschouwd als zijnde buiten de garantie en worden er kosten in rekening gebracht. !!


  1. Zet de computer uit en ontkoppel alle randapparaten.
  2. Koppel de computer los van de lichtnetadapter en haal de batterij eruit.
  3. Raak een geaard metalen object aan om statische elektriciteit af te leiden, bijvoorbeeld een radiator of een kraan.

  4. Verwijder 1 schroef (rood gemarkeerd in afbeelding 1).

   Afbeelding 1 - Verwijderen van 1 schroef aan de onderkant


  5. Draai de unit om en open hem in de werkpositie. Kantel het beeldscherm zo ver mogelijk naar achteren zonder kracht te gebruiken.

  6. De randen van het toetsenbord zijn bevestigd met een aantal haakjes. Het toetsenbord kan niet als hefboom worden gebruikt om het los te maken. Om dit op te lossen, legt u het apparaat op de zijkant en drukt u met een tandenstoker (of een vergelijkbaar zacht en puntig object) in één van de schroefgaten bij de batterij om de bovenrand van het toetsenbord vrij te maken. Zodra u merkt dat de bovenrand boven de palmsteun komt, grijpt u deze vast en trekt u het midden van de bovenkant van het toetsenbord weg van de palmsteun om de zijkanten vrij te maken.


   Afbeelding 2 - Het toetsenbord loskoppelen


  7. Nadat de bovenkant en zijkanten zijn ontgrendeld, verplaatst u het toetsenbord voorzichtig een paar millimeter in de richting van het beeldscherm en legt u het vervolgens op het touchpad.

   Afbeelding 3 - Voorbereiden op het loskoppelen van het toetsenbord van het mainboard


  8. Als er tape aanwezig is die de platte toetsenbordconnector met de connector verbindt, verwijder deze dan voorzichtig.

  9. Waarschuwing:
   • Als de toetsenbordconnector defect is, moet het mainboard worden vervangen. De kosten van het vervangen van het mainboard zijn mogelijk hoger dan de waarde van een gebruikte VAIO.
   De toetsenbordconnector van het mainboard bestaat uit twee delen: een vast deel (beige) en een steun (bruin) die de platte kabel van het toetsenbord op zijn plaats houdt. Ontgrendel de steun voorzichtig van de connector door voorzichtig op de hoeken te drukken, zie afbeelding 5.

   Afbeelding 4 - Loskoppelen van de
   platte kabel van het toetsenbord

   De platte kabel van het toetsenbord is nu vrij en komt zonder moeite uit de connector van het mainboard.

  10. Voor het installeren van het nieuwe toetsenbord voert u de procedure in omgekeerde volgorde uit; houd hierbij rekening met het volgende:
   • Om onnodig werk te voorkomen, test u of de platte kabel van het toetsenbord goed is aangesloten voordat u verder gaat met het weer in elkaar zetten. U doet dit door de lichtnetadapter op de VAIO aan te sluiten; druk eerst op de aan/uit-knop en vervolgens op F2 zodra het VAIO-logo verschijnt om naar het BIOS te gaan. Als dit werkt, schakelt u de VAIO weer uit, koppelt u de lichtnetadapter los en gaat u verder met het terugplaatsen van de onderdelen.