Artikel-ID : S700024418 / Laatst gewijzigd : 12-07-2018Afdrukken

Het toetsenbord van de W-serie vervangen


  moeilijkheidsgraad Moeilijkheidsgraad:
  Moeilijk
  benodigde tijd Benodigde tijd:
  10 minuten

  WAARSCHUWING
  !! Deze instructies zijn van algemene aard. Sony VAIO Europe laar u hierbij weten dat het zelf vervangen van toetsenborden zorgvuldig dient te worden uitgevoerd. Als er bij het vervangen van het toetsenbord schade wordt toegebracht aan componenten van uw VAIO, dan wordt reparatie of vervanging hiervan beschouwd als zijnde buiten de garantie en worden er kosten in rekening gebracht. !!


  1. Zet de computer uit en ontkoppel alle randapparaten.
  2. Koppel de computer los van de lichtnetadapter en haal de batterij eruit.
  3. Raak een geaard metalen object aan om statische elektriciteit af te leiden, bijvoorbeeld een radiator of een kraan.

  4. Verwijder 3 schroeven (rood gemarkeerd in afbeelding 1) en maak het toegangsklepje los door het bij de middelste schroef op te tillen en de tandjes aan de zijkanten los te maken.

   Afbeelding 1 - Verwijderen van 3 schroeven aan de onderkant


  5. Verwijder 3 schroeven (rood gemarkeerd in afbeelding 2).

   Afbeelding 2 - Verwijderen van 3 schroeven aan de onderkant


  6. Open de VAIO en leg hem op de zijkant op de tafel. Steek uw schroevendraaier voorzichtig in één van de schroefgaten in het batterijcompartiment. Op deze manier kunt u de bovenrand van het toetsenbord gemakkelijker vasthouden.

   Afbeelding 3 - Het toetsenbord losmaken


  7. Het toetsenbord is bevestigd met haakjes aan de zijkant en tandjes bij het touchpad. Buig het toetsenbord omhoog zoals te zien in afbeelding 3 en maak hierbij de haakjes aan de zijkanten los; verplaats het vervolgens een stukje in de richting van het beeldscherm om de tandjes van de palmsteun los te maken. Plaats het toetsenbord ondersteboven op de palmsteun.

   Afbeelding 4 - Het toetsenbord ontgrendelen


  8. Voor betere toegang tot de platte plastic connector van het toetsenbord houdt u het toetsenbord vast zoals te zien in afbeelding 5; raak het beeldscherm niet met het toetsenbord aan om krassen te voorkomen.

   Afbeelding 5 - Voorbereiden op het loskoppelen van het toetsenbord van het mainboard


  9. Als er tape aanwezig is die de platte toetsenbordconnector met de connector verbindt, verwijder deze dan voorzichtig.

  10. Waarschuwing:
   • Als de toetsenbordconnector defect is, moet het mainboard worden vervangen. De kosten van het vervangen van het mainboard zijn mogelijk hoger dan de waarde van een gebruikte VAIO.
   De toetsenbordconnector van het mainboard bestaat uit twee delen: een vast deel (beige) en een steun (bruin) die de platte kabel van het toetsenbord op zijn plaats houdt. Ontgrendel de steun voorzichtig van de connector door voorzichtig op de hoeken te drukken, zie afbeelding 6.

   Afbeelding 6 - Loskoppelen van de platte kabel van het toetsenbord


   De platte kabel van het toetsenbord is nu vrij en komt zonder moeite uit de connector van het mainboard.

  11. Voor het installeren van het nieuwe toetsenbord voert u de procedure in omgekeerde volgorde uit; houd hierbij rekening met het volgende:
   • Om onnodig werk te voorkomen, test u of de platte kabel van het toetsenbord goed is aangesloten voordat u verder gaat met het weer in elkaar zetten. U doet dit door de lichtnetadapter op de VAIO aan te sluiten; druk eerst op de aan/uit-knop en vervolgens op F2 zodra het VAIO-logo verschijnt om naar het BIOS te gaan. Als dit werkt, schakelt u de VAIO weer uit, koppelt u de lichtnetadapter los en gaat u verder met het terugplaatsen van de onderdelen.