Artikel-ID : S700024452 / Laatst gewijzigd : 16-04-2019

Hoe u de batterij van uw tablet langer doet meegaan


  Hoe u de batterij van uw tablet langer doet meegaan  Dit zijn enkele tips om de batterij langer te doen meegaan

  Selecteer een korte duur voor de schermverlichting (u kunt dit wijzigen in Apps - Settings - Screen (Apps - Instellingen - Scherm))
  Verlaag de helderheid van het scherm
  Schakel Bluetooth uit als u het niet nodig hebt.
  Als u geen draadloze verbinding nodig hebt, kunt u die ook uitschakelen.  Houd er rekening mee dat veel toepassingen een draadloze verbinding nodig hebben.


  Houd ook rekening met het volgende:

  Gebruik alleen het meegeleverde stroomsnoer om de batterij te laden
  Laad de batterij niet in de buurt van een hittebron of in rechtstreeks zonlicht
  Om veiligheidsredenen kan het laden van de batterij gestopt worden als de temperatuur abnormaal hoog of laag is
  De batterij wordt warm wanneer ze in gebruik is of geladen wordt.  Dit is normaal en wijst niet op een storing.  Als uw tablet of de netadapter abnormaal heet worden, moet u de tablet uitschakelen en de stekker van de netadapter uit het stopcontact nemen.
  Gebruik voor uw veiligheid alleen de meegeleverde batterij of een optionele batterij van Sony.