Artikel-ID : S700024455 / Laatst gewijzigd : 16-04-2019

Ik kan geen gegevens opslaan op de SD-geheugenkaart


    Ik kan geen gegevens opslaan op de SD-geheugenkaart

    U kunt geen gegevens schrijven naar een SD-geheugenkaart die beveiligd is tegen schrijven. Zorg ervoor dat de schakelaar van de schrijfbeveiliging niet ingesteld is op "lock" (vergrendeld).