Artikel-ID : 00169688 / Laatst gewijzigd : 31-07-2020

Er verschijnt een witte horizontale lijn op het lcd-scherm van mijn HAP-Z1ES of HAP-S1

  14 juli 2016
  Sony Corporation

   

  De gratis reparatieservice, uit de onderstaande aankondiging (oorspronkelijk geplaatst op 14 juli 2016), voor 'HAP-Z1E' en 'HAP-S1', wordt beëindigd op 31 juli 2020. 
  Sony zal dit product blijven ondersteunen volgens onze gebruikelijke regels voor reparatieservice. (Toegevoegd op 3 augustus 2020)

     Dank u voor uw belangstelling voor de producten van Sony.

  We zijn ervan op de hoogte dat bij sommige van de 'HAP-Z1ES'- en 'HAP-S1'-HDD-audiospelersystemen, die in 2013 op de markt zijn gebracht, een symptoom kan optreden waarbij na enige tijd een witte horizontale lijn op het lcd-scherm verschijnt. Dit wordt veroorzaakt door een defect onderdeel.

  Sony zal de getroffen HAP-Z1ES- en HAP-S1-HDD-audiospelersystemen waarbij dit symptoom zich voordoet, gratis repareren. Indien uw systeem hierdoor wordt getroffen, kunt u contact opnemen met Sony om een afspraak te maken om uw product te laten repareren. Deze gratis reparatie blijft tot 31 juli 2020 beschikbaar.

  We verontschuldigen ons oprecht voor de mogelijke hinder die hierdoor wordt veroorzaakt.

  Indien u dit symptoom merkt en contact opneemt met Sony om een afspraak te maken voor een reparatie, wordt u gevraagd om de model- en serienummers van uw product. Deze zijn nodig om te bevestigen of uw apparaat inderdaad in aanmerking komt voor dit gratis reparatieprogramma. Hieronder staan enkele instructies voor het vinden van deze nummers:

  <ZO CONTROLEERT U HET MODEL- EN HET SERIENUMMER>

  Het model- en serienummer bevinden zich aan de achterzijde van de HDD-audiospeler

  • HAP-Z1ES 

   HAP-Z1ES
  • HAP-S1 

   HAP-S1

  <GRATIS REPARATIEPERIODE>

  Van 14 juli 2016 tot 31 juli 2020