Van toepassing op de volgende modellen

Deze informatie geldt voor de volgende modellen:

 • HAP-S1
 • HAP-Z1ES

BELANGRIJK: Dit bestand is alleen voor gebruik met vastgelegde modellen. Niet alle modellen worden in alle landen verkocht.

Over deze download

Voordelen en verbeteringen m.b.t. deze update

 • Voegt een functie waardoor SensMe™ kanalen intern kan analyseren:
  • Geluidsbronnen waarvoor eerder geen analyseresultaten opgehaald konden worden van het netwerk kunnen nu worden geanalyseerd
  • U kunt nu albums, mappen en nummers invoeren en de bijbehorende SensMe™-kanalen analyseren
  • Voor inhoud van 5 minuten is de standaardanalysetijd ongeveer 12 minuten
  • Als deze update niet wordt uitgevoerd, wordt nieuwe inhoud vanaf mei 2019 niet automatisch toegevoegd aan SensMe™-kanalen
 • Lost het probleem op waarbij u de melding 'In the process of updating database or communicating with other devices' (Database aan het updaten of zoeken naar andere apparaten) krijgt en niet kunt afsluiten
 • Lost het probleem op waardoor sommige FLAC-bestanden niet konden worden afgespeeld
Opmerking:
 • Als u de toepassing 'HDD Audio Remote' gebruikt, moet u deze update ook installeren
 • De nieuwste versie van de toepassing 'HDD Audio Remote' biedt geen ondersteuning voor de besturingssystemen Android 3 (of eerder) of iOS 8 (of eerder)

Vorige voordelen en verbeteringen

 • Voegt ondersteuning toe voor oorspronkelijke DSD-uitvoer met USB DAC-producten
 • Voegt een instelling voor een bovenlimiet voor het volume toe (alleen HAP-S1)
 • Verbetert de bediening waardoor HAP het apparaat aan kan zetten door de mediaserver te gebruiken terwijl het netwerk stand-by is
 • Mogelijkheid om Spotify Connect te gebruiken, zelfs met een gratis account
 • Wijzigt de methode om toegang te krijgen tot de Gracenote-server
  (niet beschikbaar na 1 april 2019 zonder firmware-upgrade 18777R of nieuwer)
 • Ondersteunt de wijzigingen van de specificaties in de Spotify-service
 • Verbetert de verbinding en bediening met USB DAC-producten
 • Verbetert de stabiliteit wanneer de toepassing 'HDD Audio Remote' lang achter elkaar wordt gebruikt
 • Lost een probleem op waarbij muziekbestanden niet kunnen worden overgedragen van pc's met Windows 10 via de instellingen van de pc
 • Verbeterde afspeelkwaliteit voor digitale uitvoer via USB
 • Verbeterde netwerkverbinding met de toepassing 'HDD Audio Remote' of 'HAP Music Transfer'
 • Verbeterde veilige communicatie
 • Ondersteunt de volgende functies:
  • Mediaserverfunctie
  • Functie voor digitale USB-uitgang (USB-hub voor het aansluiten van 1 HDD-station, 1 cd-station en 1 USB DAC)
  • Bedieningen zoeken
  • Functie voor in-/uitfaden
  • Voegt de functie 'Go to genre/artist/album/folder' (Naar genre/artiest/album/map gaan) toe aan het menu Options (Opties)
 • Voegt de volgende stappen toe:
  • Het volgende muzieknummer toevoegen aan de wachtrij om na het huidige nummer af te spelen; het muzieknummer toevoegen aan het eind van de wachtrij
  • Het muzieknummer verwijderen uit de wachtrij voor afspelen
  • Een afspeellijst maken van de wachtrij voor afspelen
  • De afspeellijst verwijderen
  • Het muzieknummer verwijderen uit de afspeellijst
  • Informatie van de losgekoppelde externe vaste schijf verwijderen

Bestandsinfo

Bestandsnaam

 • Firmware-update 19226R voor HAP-S1 / Z1ES

Bestandsversie

 • Versie 19226R

Releasedatum

 • 18-04-2019

Voorbereiding

De firmwareversie controleren

Uw firmware is mogelijk al bijgewerkt, zeker als u een nieuw HAP-S1 / Z1ES-model hebt. Als het versienummer 19226Rof hoger is, moet u de firmware niet updaten.

Als u twijfelt, kunt u gemakkelijk controleren welke versie van de firmware u hebt:

 1. Schakel de HAP-S1 / Z1ES in
 2. Druk opHOME op de HAP-S1 / Z1ES en wacht tot het startmenu op het lcd-scherm verschijnt voor u verder gaat
 3. Selecteer Settings (Instellingen) op het menu Home en selecteer vervolgens ENTER met de Jog Dial
 4. Selecteer System Settings (Systeeminstellingen) op het menu Settings (Instellingen) en selecteer vervolgens ENTER met de Jog Dial
 5. Selecteer System Information (Systeeminformatie) en selecteer ENTER
 6. Het versienummer van de firmware ziet er op het lcd-scherm als volgt uit:
  "Software Version 19226R" - als het versienummer 19226R of hoger is, hebt u al de meest recente firmwareversie.

Dit hebt u nodig

 • een Ethernet-kabel om uw HAP-S1 / Z1ES aan te sluiten op het internet, als u een bedrade LAN-verbinding gebruikt
 • een actieve internetverbinding

Belangrijke kennisgeving

Updaten is meestal heel gemakkelijk. Ga als volgt te werk om de update meteen juist uit te voeren:

 • Lees de instructies aandachtig om beschadigingen aan uw HAP-S1 / Z1ES te voorkomen
 • Schakel de HAP-S1 / Z1ES niet uit - of ontkoppel hem niet van het stroomnet - tijdens de update
 • Druk op geen enkele knop, tenzij dit wordt vermeld in de instructies

Downloaden en installeren

Stel de uitrusting in

 1. Verbind de HAP-S1 / Z1ES met een Ethernet-kabel of met wifi met het internet
 2. Schakel de HAP-S1 / Z1ES in

Verkrijg de update:

 1. Druk op HOME en wacht tot het startmenu op het lcd-scherm verschijnt voor u verder gaat
 2. Selecteer Settings (Instellingen) op het menu Home en selecteer vervolgens ENTER met de Jog Dial
 3. Selecteer Network Update (Netwerkupdate) op het menu Settings (Instellingen) en selecteer vervolgens ENTER met de Jog Dial
 4. Het bericht Perform version update? (Versie updaten?) wordt op het lcd-scherm getoond
 5. Selecteer OK en druk op Enter
 6. Het downloadproces begint en het downloadscherm wordt op het lcd-scherm weergegeven
 7. Wanneer de download voltooid is, begint de upgrade en ziet u het upgradescherm op het lcd-scherm
 8. De HAP-S1 / Z1ES zal automatisch herstarten wanneer de update voltooid is Gebruik de HAP-S1 / Z1ES niet en schakel hem niet uit tot de update voltooid is.
 9. Controleer de firmware-versie. Als het versienummer 19226R is, is de update van de firmware geslaagd

Vragen en antwoorden

Mogelijk probleem tijdens de update

Wat moet u doen als u problemen hebt met de update van de firmware van uw HAP-S1 / Z1ES via het internet?

De melding "Cannot connect to server" (Kan geen verbinding maken met server) verschijnt op het lcd-scherm.
Er kan een probleem met de netwerkverbinding zijn.

 1. Controleer in het geval van een bedrade LAN-verbinding of de LAN-kabel goed aangesloten is
 2. Controleer in de netwerkinstellingen of u al dan niet bevestigd hebt of uw HAP-S1 / Z1ES zijn eigen IP-adres heeft
 3. Probeer de update opnieuw

Tijdens de update is het toestel uitgeschakeld.
Schakel de HAP-S1 / Z1ES in en voer de update opnieuw uit.

Het downloadproces (Step 6 in 'Verkrijg de bovenstaande update') duurt al meer dan 60 minuten en is nog steeds niet voltooid.
Annuleer de netwerkupdate en controleer de netwerkverbinding.

Het updateproces (Step 8 in 'Verkrijg de bovenstaande update') duurt al meer dan 60 minuten en is nog steeds niet voltooid.

 1. Verwijder de stekker uit het stopcontact en plaats hem na enkele minuten terug
 2. Schakel de HAP-S1 / Z1ES in
 3. Probeer de update opnieuw.

De update van de databank is met een foutbericht gestopt.
Schakel de HAP-S1 / Z1ES uit en dan weer in. De update van de databank wordt opnieuw gestart.