Artikel-ID : 00162485 / Laatst gewijzigd : 25-05-2022Afdrukken

Testen of een afstandsbediening een infraroodsignaal verzendt

  OPMERKING:

  • Dit antwoord geldt voor infraroodafstandsbedieningen met een IR-markering Afbeelding.
  • De IR-markering Afbeelding  ontbreekt op afstandsbedieningen van Android TV's die in 2016 zijn uitgebracht, maar dit zijn toch infraroodafstandsbedieningen.

  Een infraroodafstandsbediening verzendt een signaal door middel van infraroodlicht.  U kunt dit licht niet met het blote oog zien, maar als u een digitale camera, camera van een mobiele telefoon of een camcorder in de cameramodus gebruikt, kunt u het signaal wel zien.

  Volg de onderstaande stappen om te controleren of uw infraroodafstandsbediening een signaal verzendt:

  1. Kies het apparaat dat u wilt gebruiken:
   1. Digitale camera - schakel de camera in.
   2. Mobiele telefoon met camera - start de camera-app.
   3. Camcorder - schakel de camcorder in en stel deze in op de cameramodus.
  2. Richt het uiteinde van de afstandsbediening met de infraroodzender op de lens van de camera of van de camcorder.
  3. Kijk naar de zoeker of het lcd-scherm. 
  4. Houd één van knoppen op de afstandsbediening ingedrukt.

  Als de afstandsbediening een signaal verzendt, zou u een lichtje moeten zien in het scherm van de zoeker of van de mobiele telefoon wanneer u op de knoppen van de afstandsbediening drukt.

  OPMERKING: Infraroodlicht is op sommige smartphones niet zichtbaar. Controleer in dat geval of er infraroodlicht wordt uitgezonden door de camera aan de voorzijde te gebruiken. Als ook dat niet lukt, gebruikt u een digitale fotocamera of een andere mobiele telefoon.

   Als het licht van de zender zichtbaar is  Als het licht van de zender niet zichtbaar is
   Afbeelding  Afbeelding
   De afstandsbediening werkt normaal.  De batterij is leeg of de afstandsbediening is mogelijk beschadigd.


  Volg de onderstaande instructies, afhankelijk van de vraag of het licht van de zender wel of niet zichtbaar is:

  • Als het licht van de zender van de afstandsbediening niet zichtbaar is als u op een willekeurige knop drukt, zijn de batterijen mogelijk leeg. Plaats nieuwe batterijen en controleer of het licht van de zender zichtbaar is.
   OPMERKING: Plaats een batterij overeenkomstig de aanduidingen voor de pluspool (+) en de minpool (-).
   Als het probleem niet is verholpen, is de afstandsbediening mogelijk kapot.
  • Ook kunt u elke knop van de afstandsbediening testen door deze één voor één in te drukken en te controleren of er licht uit de zender komt.

   OPMERKING: Als u licht ziet wanneer er niet op een knop wordt gedrukt, dan zit er mogelijk een knop van de afstandsbediening vast, waardoor andere knoppen worden geblokkeerd.  Is dit het geval, ga dan als volgt te werk:

   1. Verwijder de batterijen.
   2. U dient elke knop een paar keer in te drukken en los te laten om te kijken of u de knop die vastzit weer los krijgt.
   3. Vervang de batterijen en test de afstandsbediening opnieuw.

   Als u licht blijft zien terwijl er geen knop wordt ingedrukt, dan moet de afstandsbediening mogelijk worden vervangen.

  • Als de zender geen infraroodlicht uitzendt wanneer u op een specifieke knop drukt, is de knop mogelijk kapot.