Artikel-ID : 00158877 / Laatst gewijzigd : 20-03-2019

Geregistreerde informatie verwijderen van alle aan de draadloze luidspreker gekoppelde apparaten

  Het verwijderen van slechts één set koppelingsgegevens wordt niet ondersteund door de draadloze luidspreker. U moet alle koppelingsgegevens verwijderen door de speaker te initialiseren.

  BELANGRIJK: Alle instellingen van de draadloze luidspreker worden dan teruggezet naar de fabrieksinstellingen. Hiermee worden alle netwerkinstellingen en koppelingsgegevens verwijderd.

  Hieronder ziet u hoe u koppelingsinformatie kunt verwijderen door de speaker naar de fabrieksinstellingen terug te zetten:

  Modelnaam

  Gebruiksaanwijzing

  CAS-1
  1. Schakel de unit uit.
  2. Druk op de knop stand-by(on/standby (aan-uitknop) van de unit en houd deze langer dan tien seconden ingedrukt totdat het apparaat is uitgeschakeld en de lampjes boven de volumeregeling snel knipperen.
  GTK-XB60
  1. Schakel de unit in.
  2. Houd de knop FUNCTION Volume_ PAIRING (Functie/koppelen) en de knop VOLUME - gelijktijdig minstens vijf seconden ingedrukt.
  LF-S50G
  1. Schakel de unit in.
  2. Houd de knop microfoon uit(microfoon uit) ingedrukt totdat alle vier de statuslampjes oranje branden.
  LSPX-S1
  1. Schakel de unit in.
  2. Houd de knop Volume- en de knop on/standby (aan-uitknop) tegelijkertijd ingedrukt gedurende minstens vijf seconden.
  SRS-BTD70
  1. Schakel de unit in.
  2. Houd de knop VOLUME - en de knop INPUT/PAIRING (Ingang/koppelen) gelijktijdig minstens vijf seconden ingedrukt.
  SRS-X1
  1. Schakel de unit in.
  2. Houd de knop vorige(vorige), de knop stand-by(aan-uitknop) /koppelenPAIRING (Koppelen) en de knop VOL + tegelijkertijd minstens vijf seconden ingedrukt.

  SRS-X11

  1. Schakel de unit in
  2. Houd de aan-uitknop, de knop VOL - en de knop VOL + gelijktijdig minstens vijf seconden ingedrukt.

  SRS-X7
  SRS-X9
  SRS-X77
  SRS-X88
  SRS-X99

  1. Schakel de unit in.
  2. Houd de knop VOL - en de knop ON/STANDBY gelijktijdig minstens vijf seconden ingedrukt.

  SRS-HG1
  SRS-XB2
  SRS-XB3

  1. Schakel de unit in.
  2. Houd de aan-uitknop en de knop VOLUME - gelijktijdig minstens vijf seconden ingedrukt.

  SRS-XB10
  SRS-XB20
  SRS-XB30
  SRS-XB40
  SRS-ZR5
  SRS-ZR7

  1. Schakel de unit in.
  2. Houd de knop - (volume) en de knop vermogen(aan-uitknop) / koppelenPAIRING gelijktijdig minstens vijf seconden ingedrukt.

  OPMERKING: Afhankelijk van het model kan de draadloze speaker na initialisatie in de stand-bymodus gaan.