Artikel-ID : 00199110 / Laatst gewijzigd : 29-04-2021

Een blauwtje gelopen? Tips bij problemen met de Bluetooth-verbinding

  BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer de toepasselijke producten bovenaan dit artikel.

  In dit artikel vindt u oplossingen voor de meest voorkomende Bluetooth-problemen.

  Bekijk Bluetooth-helpvideo's

  Bluetooth-apparaten koppelen

  Problemen met Bluetooth-koppelingen

  Problemen met Bluetooth-verbindingen

  Verwante artikelen en handleidingen