Artikel-ID : 00151431 / Laatst gewijzigd : 08-08-2016

DEMO wordt weergegeven op het display van het apparaat en de aan/uit- of HOME-knoppen werken niet of er wordt onverwachts muziek afgespeeld

    Als het apparaat automatisch wordt ingeschakeld wanneer het netsnoer op het apparaat wordt aangesloten, vervolgens DEMO op het display verschijnt en de aan/uit- of HOME-knoppen worden uitgeschakeld, staat het apparaat mogelijk in de demomodus.

    Door vijf seconden lang tegelijk op de INPUT-knop en de aan/uit-knop op het apparaat te drukken, wordt de DEMO-modus uitgeschakeld.