Artikel-ID : 00199110 / Laatst gewijzigd : 14-04-2021

Een blauwtje gelopen? Acht tips bij problemen met de Bluetooth-verbinding

  Koppelen en/of verbinding maken met Bluetooth-apparaten is soms moeilijker dan het lijkt. De eenvoudige technologie is overal beschikbaar, maar de Bluetooth-ervaring verloopt niet altijd soepel. Bekijk onze vier Bluetooth-afleveringen of probeer een van deze acht tips om je te helpen met eventuele Bluetooth-problemen! 

  1. [VIDEO] Bluetooth-serie - Hoe koppel ik apparaten
  2. [VIDEO] Bluetooth-serie - Apparaten koppelen met NFC (Near Field Communication)
  3. [VIDEO] Bluetooth-serie - Aansluiten op een Windows-pc of Mac
  4. [VIDEO] Bluetooth-serie - Essentiele tips voor het oplossen van problemen
    

  1. Zorg dat beide apparaten er klaar voor zijn.

  Uw smartphone of laptop gebruikt meer energie wanneer Bluetooth is ingeschakeld. Controleer dus of een energiebesparingsmodus is geactiveerd waarin Bluetooth is uitgeschakeld. Zorg ook dat het audio-apparaat (hoofdtelefoon, luidspreker, enz.) waarmee u verbinding wilt maken, is ingesteld op Bluetooth als broningang.
   

  2. De eerste keer gaat het koppelen anders dan de keren erna.

  Veel nieuwe apparaten gaan direct automatisch in koppelingsmodus wanneer u ze inschakelt na het uitpakken.

  Maar de keer erna dat u het apparaat wilt koppelen, moet u het waarschijnlijk handmatig in koppelingsmodus zetten.
  Dit om te voorkomen dat uw hoofdtelefoon verbinding maakt met willekeurige telefoons op straat.
   

  3. De 7-seconden regel

  Met punt 2 komen we op een zeer belangrijke regel: ga na hoe u uw product ná de eerste keer koppelt.
  Neem niet zonder meer aan dat dit automatisch gebeurt wanneer u het inschakelt, of Bluetooth selecteert als broningang. Misschien moet u de koppelingsknop een tijdje ingedrukt houden: een algemene regel is 7 seconden. Vaak wordt met een geluidssignaal of knipperende lampjes aangegeven dat de koppelingsmodus is ingeschakeld. 

  Controleer in uw handleiding of helpgids wat de procedure is voor de volgende koppelingen.
   

  4. Hebt u geprobeerd het apparaat uit en weer in te schakelen?

  Soms bevinden beide apparaten zich naast elkaar en bent u ervan overtuigd dat ze scannen en verbinding proberen te maken. Toch verschijnt er niets in uw smartphone- of computerlijst. Een eenvoudige truc is dan: Bluetooth op uw telefoon/computer uit- en opnieuw inschakelen. Kijk of het beoogde apparaat verschijnt in de lijst. Als uw probleem hiermee niet is opgelost, start u uw telefoon/computer opnieuw.
   

  5. Misschien gaat uw Bluetooth-apparaat vreemd?

  Als uw Bluetooth-apparaat verbinding heeft gemaakt met allerlei apparaten, pakt het mogelijk automatisch zo'n verbinding weer op.
  Beëindig die verbinding voordat u een nieuwe verbinding probeert te maken.
   

  6. Gebruik geen menu's, maar NFC!

  Als u liever niet het Bluetooth-menu wilt doorlopen, of problemen ondervindt met scannen en het vinden van het beoogde Bluetooth-apparaat, is NFC een alternatief. Als uw smartphone is voorzien van NFC (Near Field Communication), kunt u beide apparaten dicht bij elkaar houden: misschien wordt zo eenvoudig verbinding gemaakt. Bovendien is het een leuk kunstje op feestjes!
   

  7. Let op de afstand.

  Bluetooth is een handig stukje technologie, maar niet zonder beperkingen. Letterlijk: de verbinding tussen Bluetooth-apparaten wordt minder krachtig door grotere afstand en obstakels. Boven een bepaalde grens wordt de verbinding verbroken. U kunt zich het Bluetooth-signaal voorstellen als een onzichtbare kabel waarbij u rekening moet houden met de lengte. Doorgaans is 10 meter het maximum, zonder obstakels tussen de apparaten. Om te koppelen moet u bij voorkeur heel dichtbij het beoogde apparaat zijn, bij voorkeur vlak ernaast.
   

  8. Zorg dat de profielen overeenkomen.

  Het is een vrij technisch verhaal, maar er zijn diverse Bluetooth-profielen. Als ze niet overeenkomen, kan dit problemen geven. Er zijn bijvoorbeeld Bluetooth-apparaten die verzenden en andere die ontvangen (uw telefoon kan muziek verzenden naar een luidspreker, niet omgekeerd). Ga na wat het doel is van het apparaat waarmee u probeert te koppelen. 

  Als meerdere verbindingsmodi mogelijk zijn op een apparaat (telefoon, muziek, berichten en adresboek), schakel dan op een van beide apparaten bepaalde modi uit om te zien of dat helpt.