Artikel-ID : 00110556 / Laatst gewijzigd : 02-12-2022Afdrukken

PlayMemories Home werkt niet

  U ervaart mogelijk problemen zoals:

  • Er gebeurt niets als er op het pictogram van de snelkoppeling wordt geklikt of als het pictogram op de werkbalk Apps wordt geselecteerd.
  • Een foutmelding zoals Browser werkt niet meer. wordt weergegeven en de app kan niet worden gestart.

  Als PlayMemories Home niet wordt gestart, kunt u proberen de computer opnieuw op te starten, het initialisatieprogramma te starten of opnieuw te installeren om het potentiële probleem op te lossen.

  Start de computer opnieuw op

  Het is mogelijk dat PlayMemories Home niet kan worden gestart omdat de computer een verwerkingsprobleem heeft (vastloopt). Start de computer opnieuw op en probeer PlayMemories Home opnieuw te starten. Als dat niet werkt, blijf dan controleren op updates.

  Gebruik de configuratietool PlayMemories Home Settings Initialization

  Open de configuratietool PlayMemories Home Settings.

  1. Klik op de computer op de knop Start en navigeer naar uw apps.
  2. Klik op PlayMemories Home en selecteer de configuratietool PlayMemories Home Settings Initialization. Als u het configuratieprogramma PlayMemories Home Settings Initialization Tool niet kunt vinden, probeer dit dan te zoeken via het zoekvak.
  3. Als Action Cam Creator is geïnstalleerd, drukt u op de Startknop om All apps (Alle apps) - Action Cam Movie Creator en PlayMemories Home - PlayMemories Home Settings Initialization Tool te selecteren.
  4. Selecteer het vakje DLNA Off (DLNA Uit) en selecteer vervolgens Start. Wanneer het bericht Weet u zeker dat u het volgende proces wilt uitvoeren? en DLNA uit wordt weergegeven, selecteert u Ja.
  5. Als het bericht Process completed (Proces voltooid) wordt weergegeven, selecteert u OK.

  Afbeelding

  Als het probleem is opgelost, kunt u een map registreren. Als het probleem zich opnieuw voordoet nadat een map is geregistreerd, is het mogelijk dat de map beelden bevat die op een of andere manier problemen opleveren, zoals beschadigde of incompatibele bestanden.

  U kunt ook de Initialization tool gebruiken om PlayMemories Home opnieuw in te stellen.

  1. Open de configuratietool PlayMemories Home Settings.
  2. Selecteer het vakje Restore the program to its default settings (Standaardinstellingen van het programma herstellen) en selecteer vervolgens Start.
  3. Wanneer het bericht Weet u zeker dat u de standaardinstellingen van het programma wilt herstellen? wordt weergegeven, selecteert u Ja. Als Process completed (Proces voltooid) wordt weergegeven, selecteert u OK.
  4. Als u PlayMemories Home opent, wordt het bericht Select the settings that PlayMemories Home uses initially (Selecteer de instellingen die PlayMemories Home in eerste instantie gebruikt) weergegeven. Selecteer Use custom settings (Aangepaste instellingen gebruiken) en selecteer Next (Volgende).
  5. Het venster Add folders (Mappen toevoegen) verschijnt. Schakel het vakje voor Pictures (Afbeeldingen) of My Pictures(Mijn afbeeldingen) uit en selecteer Next (Volgende).
  6. Het venster Import Media Files (Mediabestanden importeren) verschijnt. Selecteer het vakje Import PlayMemories Home when a device is connected (Importeer PlayMemories Home wanneer een apparaat wordt aangesloten) en selecteer Next (Volgende).
  7. Het venster PlayMemories Online settings (Instellingen PlayMemories Online) verschijnt. Selecteer het vakje Skip PlayMemories Online set-up now (you may set-up later) (Instellen van PlayMemories Online overslaan (dit kunt u later doen)) en selecteer vervolgens Next (Volgende).
  8. Selecteer opnieuw de instelling DLNA Off (DLNA Uit) in de configuratietool PlayMemories Home Setting Initialization Tool.

  Afbeelding

  Installeer PlayMemories Home opnieuw.

  De PlayMemories Home-software verwijderen en opnieuw installeren. (via deze koppeling gaat u naar de ondersteuningswebsite van PlayMemories Home).