Artikel-ID : 00163210 / Laatst gewijzigd : 26-09-2022Afdrukken

De batterij laadt niet op

  Controleer de volgende zaken:

  BELANGRIJK:

  • Controleer of de batterij in de goede richting is geplaatst.

   Afbeelding
  • Als het CHARGE-lampje (Opladen) knippert of niet brandt, is de aansluiting mogelijk vuil of is er een probleem met de batterij. 
   Verwijder het vuil van de aansluiting met een droge doek en laad de batterij opnieuw.

  OPMERKING: Raak de aansluiting niet aan met uw handen of metalen voorwerpen.  

   Voorbeelden van vuile aansluitingen (voor NP-BD1)
  Afbeelding

           [A]  Als er vingerafdrukken op de aansluiting zitten.
           [B] Als er voorwerpen tegen de aansluiting plakken.
           [C]  Zo ziet een schone aansluiting eruit.

  • Gebruik voor de batterij, netadapter, USB-kabel en batterijlader de speciale producten van Sony. Als u niet de speciale producten van Sony gebruikt, wordt het laden misschien niet goed uitgevoerd of kan er een storing optreden.
  • Als u een batterij laadt die langdurig niet is geladen of is overladen, zoals direct na de aankoop, kan het CHARGE-lampje (Opladen) knipperen. Verwijder in dat geval de batterij en laad deze opnieuw om het probleem op te lossen.
  • In de volgende situaties kunt u wellicht niet op de normale manier laden. 
   Probeer opnieuw te laden in de juiste omgeving.
   • De camera is heet na langdurig opnemen.
   • De omgevingstemperatuur ligt niet in het bereik van 10°C tot 30°C.

  Controleer hoe u kunt laden met de manier waarop u wilt laden.

  OPMERKING: Afhankelijk van het model, is de manier van laden of zijn de accessoires anders. Raadpleeg de handleiding bij uw camera voor meer informatie over de manier van laden.