Artikel-ID : 00198129 / Laatst gewijzigd : 30-03-2021Afdrukken

Een fout over vochtcondensatie wordt in de zoeker of op het lcd-scherm weergegeven.

  Zet de camcorder uit en laat hem gedurende ongeveer een uur op een tamelijk droge plek staan. Zet hem vervolgens weer aan. De camcorder kan opnieuw worden gebruikt als het waarschuwingslampje niet gaat branden wanneer de stroom weer wordt ingeschakeld.

  • Voor camcorders die op tape opnemen
   Verwijder de cassetteband, schakel de Handycam uit terwijl de cassettehouder open is en laat hem zo staan. Als u de cassetteband met condensvocht in de Handycam laat zitten, kan dit leiden tot beschadiging van de cassetteband en de bandkop of een storing in de Handycam.
  • Voor camcorders die op dvd opnemen
   Zet de camcorder uit zonder de dvd te verwijderen en laat hem zo staan.

  OPMERKING:

  • Condensatievocht doet zich gewoonlijk voor wanneer de camcorder rechtstreeks vanuit een koude in een warme omgeving wordt gebracht. Het kan condenseren binnen in de camcorder, op de opnamemedia of op de lens, en een storing veroorzaken.
  • Om condensatievocht te voorkomen wanneer u uw camcorder van een koude in een warme omgeving brengt, stopt u de camcorder in een plastic zak die u goed afsluit. Verwijder de zak wanneer de lucht in de plastic zak dezelfde temperatuur heeft als de omgevingstemperatuur.

  Als het probleem nog steeds niet is opgelost, kan reparatie nodig zijn.