Artikel-ID : 00059897 / Laatst gewijzigd : 30-03-2021Afdrukken

GPS lijkt niet te werken (camcorder)

  Controleer of de GPS-functie is ingeschakeld en of de datum en tijd van uw camera correct zijn ingesteld.

  Ga met uw camera naar buiten, naar een open gebied, bij voorkeur zonder hoge gebouwen en bomen, en schakel uw camera opnieuw in. Het ophalen van de locatiegegevens kan tientallen seconden tot enkele minuten duren. U kunt de positiebepaling versnellen door gebruik te maken van GPS-hulpgegevens. Daarvoor moet u de camera aansluiten op uw computer met behulp van de software die met uw camera is meegeleverd. Raadpleeg de handleiding van uw camera voor meer informatie.

  Controleer het GPS-lampje op uw camera.

  GPS-lampjes

  GPS-ontvangststatus

  Geen lampje

  GPS is uitgeschakeld. Schakel GPS in door te drukken op menu-knop/GPS settings (GPS-instellingen)/GPS on/off (GPS aan/uit) en 'on' (aan) te kiezen.

  GPS no record (GPS niet vastgelegd)

  Uw camera kan de locatiegegevens niet vastleggen. Ga met uw camera naar een open gebied.

  GPS calculating (GPS aan het berekenen)

  De locatiegegevens worden berekend. Wacht tot de locatiegegevens kunnen worden vastgelegd.

  GPS record (GPS vastleggen)

  De huidige locatiegegevens kunnen worden vastgelegd.

  gps error (gps-fout)

  Er is een probleem met de GPS-functie. Zet de camera uit en weer aan.

  Als de camera nog steeds geen GPS-opnamepictogram toont, reset u de camera via een van de beschikbare opties. Raadpleeg de handleiding van het product om te bepalen of uw camera wel of geen RESET-knop of Initialisatie-optie heeft. De camera kan worden gereset met behulp van een van de volgende opties.

  1. Met behulp van de optie Initialize (Initialiseren) in het menu

  2.Met behulp van de RESET-knop op de camera

  camcorder reset

  3.Door een handmatige power-reset uit te voeren

  1.Schakel de camera uit.

  2.Verwijder de batterijen.

  3.Verwijder de lithium-ion-knoopcelbatterij.

  4.Zorg dat de camera 30 seconden lang geen stroom heeft.

  5.Plaats de lithium-ion-knoopcelbatterij terug.

  6.Plaats de batterijen terug.

  7.Zet de camera aan.

  Zo weet u zeker dat de camera niet verkeerd geconfigureerd is.
  Opmerking: Controleer of GPS is ingeschakeld. Druk op de Menu-knop, ga naar de GPS-instellingen en schakel GPS in.

  Ga naar een open gebied buiten, zonder hoge gebouwen en bomen. Zet de camcorder aan en wacht enkele minuten totdat het GPS-lampje verschijnt: GPS-lampje

  Als de camera nog steeds geen GPS-gegevens kan ontvangen, is uw apparaat waarschijnlijk kapot en kan een reparatie noodzakelijk zijn.