Artikel-ID : 00066902 / Laatst gewijzigd : 30-03-2021Afdrukken

De gps lijkt niet te werken (DSC)

De gps lijkt niet te werken (DSC)

  Zorg dat de gps-functie ingeschakeld is en dat de datum en tijd op de camera correct ingesteld zijn.

  "GPS" is een systeem waarmee de geografische locatie wordt bepaald op basis van de radiosignalen van drie GPS-satellieten. Gebruik de camera niet op plaatsen waar de radiosignalen worden geblokkeerd of weerkaatst, bijvoorbeeld op een schaduwrijke plaats die omgeven is door gebouwen of bomen.Gebruik de camera in open omgevingen.

  De verwerving van de locatie-informatie kan enkele tientallen seconden tot verscheidene minuten duren. U kunt de positionering versnellen door gps-hulpgegevens te gebruiken.

  U kunt de gps sneller informatie over uw locatie laten verwerven door de gps-hulpgegevens te gebruiken. U kunt de status van de gps-hulpgegevens op de camera controleren.

  Als u met de software 'PlayMemories Home' of Picture Motion Browser' verbinding met het internet maakt, kunnen de gps-hulpgegevens automatisch worden geüpdatet.

  Selecteer:

  1. Menu

  2. Setup (Instellingen

  3. Main Settings (Hoofdinstellingen)

  4. GPS Assist data (Gps-hulpgegevens)

  Controleer de gps-indicator van uw camera.

  Gps-indicators

  Gps-ontvangststatus

  Geen indicator

  Gps is uitgeschakeld. Schakel de functie in door op de menuknop 'GPS settings/GPS on/off' (Gps-instellingen/Gps aan/uit) te drukken en 'on' te selecteren.

  GPS no record (Geen gps-registratie)

  Uw camera kan de locatie-informatie niet vinden. Gebruik de camera in een open omgeving.

  GPS calculating (Gps rekent)

  De locatie-informatie wordt berekend. Wacht tot de locatie-informatie kan worden geregistreerd.

  GPS record (Gps-registratie)

  De huidige locatie-informatie kan worden geregistreerd.

  gps error (gps-fout)

  Er is een probleem met de gps-functie. Schakel de camera uit en in.

  Als de camera nog altijd geen pictogram voor de gps-registratie toont, moet u hem terugzetten met de overeenkomstige optie in het instelmenu.

  Initialiseer de camera:

  - Open het menu en ga naar het instelmenu.

  DSC-menu

  - Selecteer Main Settings (Hoofdinstellingen)

  initialize (initialiseren)

  - Selecteer Initialize (Initialiseren) en vervolgens OK om de standaardinstellingen te herstellen.

  reset (terugzetten)

  Opmerking:

  De foutmarge kan ettelijke honderden meters bedragen, afhankelijk van gebouwen in de omgeving, zwakkegps-signalen enz.

  Aangezien de posities van de gps-satellieten voortdurend wijzigen, kan het langer duren om de positie te bepalen of is de ontvanger mogelijk niet in staat de positie te bepalen, afhankelijk van de positie en het moment waarop u de camera gebruikt.

  Als de camera nog altijd geen gps-informatie kan ontvangen is uw toestel waarschijnlijk defect en kan reparatie nodig zijn.