Artikel-ID : 00088853 / Laatst gewijzigd : 06-01-2022Afdrukken

De camcorder lijkt geen verbinding via USB met de computer te maken

De camera lijkt geen verbinding via USB met de computer te maken

  Controleer eerst of je computer voldoet aan de systeemvereisten voor je camera en installeer de met je camera meegeleverde software en het stuurprogramma.

  Eenvoudige controles
  Probeer het volgende om de camera met de USB-kabel aan te sluiten op de computer:

  o Stel de USB-verbindingsinstelling van de camera in op AUTO of Massaopslag - dit kun je doen in het installatiemenu - en zorg dat de opslagkaart is geplaatst en wordt herkend door de camera

  dsc massaopslag

  o Sluit de camera direct aan op een USB-poort - gebruik geen poortreplicator of USB-hub

  o Zorg dat de USB-poorten van de computer en de camera niet stoffig of vuil zijn

  o Zorg dat de USB-kabel stevig op de camera en de computer is aangesloten

  o Schakel de computer in en wacht tot hij volledig is opgestart

  Afhankelijk van je computer en het besturingssysteem moet de computer de USB-verbinding met de camera nu automatisch herkennen en het juiste stuurprogramma installeren.

  Je ziet een bevestigingsbericht op de taakbalk wanneer de camera klaar is voor gebruik.

  Als het venster AutoPlay niet verschijnt, controleer je of de camera in Windows Verkenner als verwijderbare schijf wordt vermeld.

  Als de camera niet wordt gedetecteerd, probeer je het volgende:

  o Koppel de USB-kabel los van zowel de computer als de camera, en sluit hem daarna weer stevig aan.

  o Koppel alle apparatuur, behalve de camera, het toetsenbord en de muis, los van de USB-aansluitingen van de computer.

  o Sluit de camera aan op een andere USB-poort

  o Sluit de camera met een andere USB-kabel aan.

  Als de camera nog altijd niet wordt gedetecteerd, moet je nakijken of het stuurprogramma voor de USB-poort van de pc correct is geïnstalleerd. Het is mogelijk dat een update beschikbaar is.

  Je kunt de functie Windows Update gebruiken om stuurprogramma's te updaten, of de USB-controller in het apparaatbeheer van de computer nagaan. Als je in het apparaatbeheer een uitroepteken naast de USB-controller ziet, is hij niet correct geïnstalleerd.

  Als de bovenstaande oplossingen niet werken, probeer je verbinding te maken met een andere computer. Als je hetzelfde probleem hebt met een andere computer, is je camera misschien defect. Neem contact op met ons.