Artikel-ID : 00110790 / Laatst gewijzigd : 06-01-2022Afdrukken

Een camcorder resetten naar de originele fabrieksinstellingen

  Camcorders van Sony hebben tegenwoordig een ingebouwde oplaadbare batterij die de tijd, datum en andere instellingen opslaat. Omdat de ingebouwde oplaadbare batterij niet kan worden verwijderd, kunnen de huidige camcordermodellen alleen naar de originele fabrieksinstellingen worden gereset door een kleine RESET-knop op de camcorder in te drukken of door in het menu een optie Initialize (Initialiseren) of RESET te gebruiken.

  Oudere camcordermodellen (voor het jaar 2000) hebben geen ingebouwde oplaadbare batterij of RESET-knop en moeten handmatig worden gereset.

  OPMERKING: Om vast te stellen of uw camcorder al dan niet een RESET-knop heeft, raadpleegt u de gebruiksaanwijzing die bij het product werd geleverd. U vindt handleidingen online via de koppeling Handleidingen op de productpagina van uw apparaat.

  Volg de juiste onderstaande procedure voor uw camcorder.

  Een optie Initialize (Initialiseren) of RESET in het menu gebruiken

  Omdat camcorders verschillende menustructuurindelingen hebben, raadpleegt u de gebruiksaanwijzing die specifiek voor uw model camcorder bedoeld is.

  Een RESET-knop gebruiken

  1. Vind de knop RESET op de camcorder.
  2. Gebruik een puntig voorwerp (zoals een balpen) en houd de knop RESET 2 tot 3 seconden ingedrukt.
  3. Nadat 2 tot 3 seconden zijn verstreken, laat u de knop RESET los.

  Een handmatige reset uitvoeren

  1. Zet de camcorder uit.
  2. Koppel de netspanningsadapter los.   
  3. Verwijder de batterij.
  4. Verwijder de lithium-knoopcelbatterij (indien van toepassing).
  5. Verplaats de POWER-schakelaar 15 seconden lang naar de CAMERA-positie.
  6. Verplaats de POWER-schakelaar naar de positie OFF (Uit).
  7. Plaats de lithium-knoopcelbatterij terug (indien van toepassing).
  8. Sluit de netspanningsadapter weer aan of plaats de batterij terug.
  9. Zet de camcorder aan.

  Als uw camcorder een probleem heeft dat niet wordt opgelost door de juiste resetprocedure hierboven uit te voeren, moet de camera mogelijk worden gerepareerd. Als u denkt dat dit het geval is, kunt u contact met ons opnemen voor meer hulp.