Artikel-ID : 00108823 / Laatst gewijzigd : 24-04-2017Afdrukken

Hoe importeer ik video's op een tape naar een computer met PlayMemories Home?

Video's op een tape importeren naar een computer

  1. Sluit uw camcorder aan op een stroombron en verschuif vervolgens de schakelaar POWER (Aan/uit) herhaaldelijk om de stand PLAY/EDIT (Afspelen/bewerken) te selecteren.

   Gebruik de netadapter als stroombron.
   De bediening van de POWER-schakelaar (Aan/uit) kan verschillen afhankelijk van het model. Raadpleeg voor specifieke productinformatie de gebruiksaanwijzing die bij uw camcorder werd geleverd.

  2. Stel de menu's van uw camcorder in.
   OPMERKING: Deze stap geldt alleen voor camcorders met beeldkwaliteit in High Definition.

   De benodigde menu-instellingen hangen af van de indeling van de opgenomen video's en de indeling die u voor import wilt gebruiken.
   De configuratie van de juiste instellingen kan verschillen afhankelijk van het model. Raadpleeg voor specifieke productinformatie de gebruiksaanwijzing die bij uw camcorder werd geleverd.

   OPMERKING: Wanneer u video's importeert in HDV-indeling, worden de video's geïmporteerd in High Definition -beeldkwaliteit. Wanneer u video's importeert in DV-indeling, worden de video's geïmporteerd met beeldkwaliteit in standaard definitie. 

   Opgenomen indeling

   Indeling voor importeren

   Menu-instelling

   Videorecorder
   HDV/DV

   i.Link conv

   HDV

   HDV

   HDV

   OFF (Uit)

   DV

   HDV

   ON
   (Aan) HDV => DV

   DV

   DV

   DV

   OFF (Uit)


  3. Plaats een opgenomen cassette in uw camcorder.

  4. Sluit de camcorder aan op een computer met behulp van de i.LINK-kabel.

   Sluit de HDV/DV-aansluiting of de DV-aansluiting op uw camcorder aan op de de i.LINK-aansluiting van de computer met behulp van de i.LINK-kabel.
   OPMERKING: De locatie van de HDV/DV-uitgang kan verschillen afhankelijk van het model. Raadpleeg voor specifieke productinformatie de gebruiksaanwijzing die bij uw camcorder werd geleverd.

   Het venster [Import from Tape] (Importeren vanaf tape) wordt weergegeven.

  5. Start het importeren van de video.

   Om video's automatisch te importeren:
   Controleer of het selectievakje [Import from the beginning of the tape] (Importeren vanaf het begin van de tape) is geselecteerd en klik vervolgens op [Import] (Importeren).

   Video's handmatig importeren

   1. Geef met behulp van de bedieningsknoppen van het apparaat in het monitorvenster de scène weer waar het importeren moet starten.
   2. Controleer of het selectievakje [Import from the current tape position] (Importeren vanaf de huidige positie op de tape) is geselecteerd en klik vervolgens op
    .
  6. Om het importeren te stoppen, klikt u op de knop [Stop Import] (Importeren stoppen).

   Als een leeg gedeelte van de tape langer duurt dan 10 seconden, stopt het importeren automatisch.

   OPMERKINGEN:
    
    
   • Sluit een i.LINK-kabel eerst op de computer aan en pas daarna op uw camcorder. Aansluiten in de omgekeerde volgorde kan de opbouw van statische elektriciteit veroorzaken, wat kan leiden tot een storing van uw camcorder.
   • De computer kan vastlopen of herkent mogelijk het signaal van uw camcorder niet in de volgende situaties:
    • Uw camcorder wordt aangesloten op een computer die de videosignaalindelingen die op het lcd-scherm van uw camcorder-display (HDV of DV) worden getoond, niet ondersteunt.
    • De instellingen [VCR HDV/DV] en [i.LINK CONV] in het camcordermenu [STANDARD SET] (Standaardinstellingen) worden gewijzigd terwijl een i.LINK-kabel is aangesloten.
    • De instelling [REC FORMAT] (Opname-indeling) in het camcordermenu [STANDARD SET] (Standaardinstellingen) wordt gewijzigd terwijl een i.LINK-kabel is aangesloten en de POWER-schakelaar (Aan/uit) op CAMERA-TAPE staat.
    • De POWER-schakelaar (Aan/uit) van uw camcorder wordt gewijzigd terwijl een i.LINK-kabel is aangesloten.