Artikel-ID : 00120370 / Laatst gewijzigd : 10-05-2022Afdrukken

Afbeeldingen op de camera of geheugenkaart overdragen naar een externe USB-HDD met PlayMemories Home.

  BELANGRIJK:

  • Wanneer u voor het eerst gegevens importeert naar een externe vaste schijf (HDD) met USB-aansluiting, dient u vooraf het bestandssysteem van de externe vaste schijf te controleren. Als het bestandssysteem FAT32 is, worden beeldbestanden groter dan 2 GB (lange AVCHD-video's, enzovoort) tijdens het importeren gesplitst in meerdere bestanden, wegens specificaties van het bestandssysteem. Om dit te voorkomen, wijzigt u het bestandssysteem in NTFS of een ander systeem.
  • Wanneer u video's importeert in de indeling XAVC S, stelt u het type bestandssysteem in op NTFS.
  • Als u het type bestandssysteem van uw vaste schijf wilt controleren, kijkt u hier: Zelfs als de film ononderbroken is opgenomen, worden de films opgedeeld bij het downloaden naar de computer

  WAARSCHUWING: Door het bestandssysteem te wijzigen, worden alle gegevens op de externe HDD verwijderd. Maak voordat u het bestandssysteem wijzigt een back-up van nodige gegevens op de interne HDD van de computer of op een andere locatie.

  Volg de onderstaande stappen om afbeeldingen op de camera of geheugenkaart over te dragen naar een externe USB-HDD met de software PlayMemories Home.

  1. Sluit een externe USB-HDD aan op de computer.

   OPMER
   KING:
   • Afhankelijk van de externe HDD die u hebt, moet u mogelijke handelingen uitvoeren, zoals de stroomtoevoer inschakelen.
   • Nadat u de HDD op de computer hebt aangesloten, wacht u een paar seconden, zodat het besturingssysteem de HDD kan herkennen.
   • Controleer of de externe HDD wordt weergegeven in de categorie Drives (Stations) in de PlayMemories Home-software.

  2. Registreer een map voor de HDD.
   1. Klik onder de categorie Drives (Stations) in de PlayMemories Home-software met de rechtermuisknop op de externe HDD.
    Afbeelding
    OPMERKING: Als de externe HDD wordt weergegeven onder Camera and Media (Camera en Media) in PlayMemories Home, kijkt u hier: 
    De externe HDD wordt herkend in Cameras and Media (Camera's en Media) in PlayMemories Home.

   2. Klik op Create Folder (Map maken).
    Afbeelding

   3. Voer de mapnaam in (bijvoorbeeld: Video).
    Afbeelding

   4. Druk op de toets Enter.

  3. Sluit de camera of het opslagmedium aan op de computer.

   • Als u AVCHD- of MP4-video's en foto's van de camera importeert via een USB-verbinding.
    1. Sluit de camera met een USB-kabel aan op uw computer.
     OPMERKING: Als u de camera op de computer aansluit, verschijnt er een lijst met functies van PlayMemories.
    2. Selecteer Import Media Files (Mediabestanden importeren) om het scherm weer te geven waar u beeldbestanden kunt importeren. Ga door naar STAP 4 'AVCHD- of MP4-video's en foto's van de camera importeren via een USB-aansluiting.'
     Afbeelding

   • Als u i.LINK-video's van de camera importeert die op tape zijn vastgelegd.
    1. Sluit de camera met een i.LINK-kabel aan op uw computer.
    2. Wanneer het scherm voor het importeren van beelden verschijnt nadat de verbinding tot stand is gebracht, gaat u door naar STAP 4 'Op tape vastgelegde video's van de camera importeren via een iLINK-kabel.'
     Afbeelding

  4. Stel de externe HDD als importlocatie in en importeer vervolgens de beelden.

   • AVCHD- of MP4-video's en foto's van de camera importeren via een USB-aansluiting.

    1. Klik op de vervolgkeuzelijst links van de bladerknop aan de rechterkant van het scherm.
     Afbeelding

    2. Er verschijnt een lijst met mappen die als opslaglocatie kunnen worden opgegeven. Klik op een map op de externe HDD. Hiermee wijzigt u de locatie voor het opslaan van geïmporteerde beelden in een map op de externe HDD.
     Afbeelding

     OPMERKING: Als u de importinstellingen of de instelling voor het verwijderen van beelden wilt wijzigen, selecteert u Settings (Instellingen) Afbeelding rechtsboven en opent u het instellingenscherm.

    3. Selecteer de bestanden die u wilt importeren.
     Als u Select file to import (Te importeren bestand selecteren) selecteert, worden de foto's en video's op de camera of op de geheugenkaart weergegeven. Schakel het selectievakje in van de beelden die u wilt importeren.
     Afbeelding
     OPMERKING: Als u Import new files (Nieuwe bestanden importeren) selecteert, worden nieuwe, nog niet geïmporteerde foto's en video's geïmporteerd.

    4. Klik op IMPORT (Importeren).
     Afbeelding


    5. Als het importeren is voltooid, worden de beelden die op de computer zijn geïmporteerd, weergegeven in PlayMemories Home.
     Afbeelding

   • Op tape vastgelegde video's van de camera importeren via een iLINK-kabel.

    1. Klik op Settings... (Instellingen) op het scherm Import from Tape (Importeren vanaf tape).
     Afbeelding

    2. Als het scherm Import Settings (Importinstellingen) verschijnt, klikt u op Change... (Wijzigen).
    3. Als Import Settings - Media File Import Settings (Importinstellingen - Importinstellingen mediabestand) verschijnt, klikt u op de vervolgkeuzelijst.
    4. Er verschijnt een lijst met mappen die als opslaglocatie kunnen worden opgegeven. Klik op een map op de externe HDD. Hiermee wijzigt u de locatie voor het opslaan van geïmporteerde beelden in een map op de externe HDD.
     Afbeelding

    5. Klik op OK.
     Afbeelding

    6. Als u terug bent op het scherm Import Settings (Importinstellingen), klikt u op OK.
    7. Selecteer Import from the beginning of the tape (Importeren vanaf het begin van de tape) of Import from the current tape position (Importeren vanaf de huidige positie op de tape) en klik vervolgens op de knop Import (Importeren).
     Afbeelding

     OPMERKING:
     • Import from the beginning of the tape: (Importeren vanaf het begin van de tape)
      Selecteer deze optie als u video's automatisch wilt importeren.
     • Import from the current tape position: (Importeren vanaf de huidige positie op de tape)
      Selecteer deze optie als u video's handmatig wilt importeren en met de bedieningsknoppen de scène hebt weergegeven waar u wilt beginnen met importeren.

    8. Start PlayMemories Home en controleer of de beelden zijn geïmporteerd.