Artikel-ID : 00155173 / Laatst gewijzigd : 13-11-2017Afdrukken

Op het lcd-scherm of in de zoeker begint een bericht X of CLEANING CASSETTE (REINIGINGSCASSETTE) te knipperen.

    Dit betekent dat de videokoppen van de camcorder mogelijk vuil zijn. U kunt proberen dit probleem op te lossen door de videokoppen te reinigen met een droge koppenreinigingscassette.

    OPMERKING: Als u een vuil cassettebandje hebt gebruikt, kunnen deze symptomen zich zelfs na het reinigen voordoen.

    Als het probleem nog niet is opgelost nadat u de videokoppen hebt gereinigd, moet u het apparaat mogelijk laten nakijken.