Artikel-ID : 00059902 / Laatst gewijzigd : 06-01-2022Afdrukken

Ik kan de camcorder niet met USB met een computer verbinden

  Ik kan de camcorder niet met USB met een computer verbinden


  Zorg dat de computer aan de minimale vereisten van uw camera voldoet en installeer indien nodig de meegeleverde software en het stuurprogramma voor de camera (u moet beheerdersrechten hebben).

  Controleer of de [USB Connect Setting] (Instelling voor USB-verbinding) van de camera [setup-menu] op [AUTO] of [Mass Storage] (Massaopslag) staat en of de geheugenkaart correct geïnstalleerd is (als de camera een geheugenkaart voor de opname gebruikt).

  USB-verbinding camcorder

  Controleer of de batterij van de camcorder voldoende geladen is of gebruik een lichtnetadapter.

  .Zorg dat de USB-poorten van de computer en de camcorder niet stoffig of vuil zijn.

  .Sluit de camcorder rechtstreeks aan op een in de computer ingebouwde USB-poort, gebruik geen poortreplicator of USB-hub.

  .Zorg dat de USB-kabel stevig op de recorder en de computer is aangesloten.

  contact camcorder/USB

  .Schakel de computer in en wacht tot hij volledig is opgestart.

  Afhankelijk van uw computer en besturingssysteem moet de computer de USB-verbinding met de camera nu automatisch herkennen en het juiste stuurprogramma installeren. U ziet een bevestiging op de taakbalk wanneer u het toestel kunt gebruiken. Als het venster Auto Play niet verschijnt, controleert u of de camera in Windows Verkenner als verwijderbare schijf wordt vermeld.

  Belangrijke opmerkingen:

  .Bij sommige camcorders moet u na het inschakelen op het lcd-scherm USB CONNECT (USB-verbinding) of COMPUTER selecteren. Selecteer [USB Connect]

  . Als het venster "Device Stage" niet verschijnt wanneer u de camera met een computer met Windows 7 of later verbindt, moet u [USB Connect Setting] (Instelling USB-verbinding) instellen op [Auto].

  · Als de computer met een netwerk verbonden is, kan het nodig zijn dat u de netwerkverbinding tijdelijk uitschakelt of de camcorder aansluit op een computer die niet met een netwerk verbonden is. Ook aan een netwerk toegewezen mappen kunnen verbindingsproblemen veroorzaken. Ook aan een netwerk toegewezen mappen kunnen verbindingsproblemen veroorzaken.

  · Als u een camcorder met functies voor USB-streaming hebt, is het mogelijk dat u in het menu van de camcorder USB-streaming moet inschakelen. Niet alle camcorders met een USB-verbinding ondersteunen echter USB-streaming.

  · Als de melding "Check the connected device" (Controleer het aangesloten apparaat) verschijnt en de camera na de aansluiting op een Windows® XP computer niet wordt herkend, selecteert u MENU → Settings → Main Settings → USB Connect Setting → Mass Storage (MENU → Instellingen → Algemene instellingen → Instelling USB-verbinding → Massaopslag) en sluit u daarna de camera weer op de computer aan.

  Als de camera niet wordt gedetecteerd, probeert u het volgende:

  . Ontkoppel eventuele andere USB-apparaten van de computer, behalve de muis, het toetsenbord en uw camera.

  . Koppel de USB-kabel los van de computer en van uw camcorder en herstart de computer,

  sluit vervolgens de computer en de camcorder in de juiste volgorde aan.

  . Sluit de camera aan op een andere USB-poort.

  . Sluit de camera met een andere USB-kabel aan.

  Als de camera nog altijd niet wordt gedetecteerd, moet u in het apparaatbeheer van Windows nakijken of het USB-stuurprogramma voor de camera correct is geïnstalleerd. Als u naast het stuurprogramma een uitroepteken ziet, moet u het verwijderen en opnieuw installeren.

  1. Sluit de camera via de USB-kabel aan op de computer.
  2. Schakel de camera in.
  3. Open het apparaatbeheer van het besturingssysteem.
   • Windows® 98, 98SE, en Me: Klik rechts op Mijn computer en vervolgens links op Eigenschappen en links op de tab Apparaatbeheer.
   • Windows 2000 en XP: Klik rechts op Mijn computer, links op Eigenschappen, links op de tab Hardware en links op de knop Apparaatbeheer.
   • Windows Vista®: Klik op de knop Start, klik op Configuratiescherm, klik op Systeem en onderhoud en klik op de knop Apparaatbeheer.
   • Windows 7: Klik op de knop Start, klik op Configuratiescherm, klik op Hardware en Geluiden onder Apparaten en printers en klik op Apparaatbeheer.
  4. Klik in het venster Apparaatbeheer, links Universal Serial Bus-controllers op het Plus (+) teken.
  5. Klik onder Universal Serial Bus-controllers rechts op Sony DSC of USB-apparaat voor massaopslag om de vervolgkeuzelijst te openen.
  6. Klik in de vervolgkeuzelijst op Installatie ongedaan maken of Verwijderen.
  7. Klik in het dialoogvenster Verwijderen van apparaat bevestigen op de knop OK.
  8. Plaats de bij de camera geleverde cd-rom in het cd-romstation van de computer.

  OPMERKING: Als uw computer het besturingssysteem Windows XP, Windows Vista of Windows 7 gebruikt, is deze stap niet nodig. Deze besturingssystemen bevatten al het juiste stuurprogramma om de USB-verbinding met de camcorder te herkennen.

  1. Start de computer opnieuw op.

  OPMERKING: Nadat de computer opnieuw opgestart is, moet hij de cameraverbinding herkennen en het USB-stuurprogramma installeren.

  1. Volg de instructies op het scherm om de nieuwe installatie van het USB-stuurprogramma te voltooien.

  OPMERKING: Nadat de computer opnieuw opgestart is, moet hij de cameraverbinding herkennen en het USB-stuurprogramma installeren. Volg de instructies op het scherm om de nieuwe installatie van het USB-stuurprogramma te voltooien.

  Als de camera nog altijd niet wordt gedetecteerd, moet u nakijken of het USB-stuurprogramma voor de USB-controller van de pc correct is geïnstalleerd. Het is mogelijk dat een update beschikbaar is. U kunt de functie Windows Update gebruiken om stuurprogramma's te updaten, of de USB-controller in het apparaatbeheer van de computer nagaan.

  Als u in het apparaatbeheer een uitroepteken naast de USB-controller ziet, is hij niet correct geïnstalleerd.

  Als de bovenstaande oplossingen niet werken, probeert u de camera met een andere computer te verbinden. Als hij ook op een andere computer niet wordt gedetecteerd,is de camera waarschijnlijk defect en moet hij worden gerepareerd.