Artikel-ID : 00075990 / Laatst gewijzigd : 21-10-2020Afdrukken

De geheugenkaart in de camera formatteren.

  WAARSCHUWING: Gegevens kunnen verloren gaan. Door te formatteren, wis je alle gegevens op de geheugenkaart. Zorg ervoor dat je op je computer een back-up hebt gemaakt van je foto- of videobestanden voor je verder gaat met de volgende stappen.

  1. Schakel de camera in.
  2. Druk op de knop NEXT (Volgende) om SETUP weer te geven.
  3. Enkel voor HDR-AS100V:  Druk op de knop NEXT (Volgende) om CONFG (Configuratie) weer te geven en druk dan op ENTER.
  4. Druk op de knop ENTER.
  5. Druk op de knop NEXT (Volgende) om FORMAT (Formatteren) te selecteren.
  6. Druk op de knop ENTER.
  7. Druk opnieuw op de knop ENTER om SURE? (Zeker?) en OK weer te geven.
  8. Druk op de knop ENTER om het formatteren van de kaart te starten.
  OPMERKING: Het lcd-scherm toont DONE (Gereed) wanneer het formatteren voltooid is.