Artikel-ID : 00108924 / Laatst gewijzigd : 25-02-2015Afdrukken

Waarom schakelt de camcorder vanzelf uit na 5 minuten?

    Als je de camcorder 5 minuten in de stand-bymodus laat terwijl de cassette is geplaatst, zal de camcorder vanzelf uitschakelen.

    Dit gebeurt om de levensduur van de batterij te verlengen en slijtage van de batterij en de recorder te voorkomen. Om de stand-bymodus te hervatten, zet je de schakelaarSTANDBY eerst omlaag en dan omhoog.