Artikel-ID : 00154789 / Laatst gewijzigd : 14-11-2017Afdrukken

Kan ik de datum opslaan met een afbeelding?

  BELANGRIJK: Als uw camera over een functie voor datumregistratie beschikt, kunt u de datum direct op de foto invoegen.

   Afbeelding  Afbeelding

  Volg onderstaande stappen om de functie voor datumregistratie in te stellen:

  OPMERKING: Onderstaande stappen zijn een voorbeeld. De procedure voor het instellen van de functie Write Date (Datum schrijven) verschilt per camera. Raadpleeg de handleiding van de camera voor meer informatie.

  1. Zet de camera in de opnamestand.
  2. Druk op MENU.
  3. Selecteer Instellingen.
  4. Selecteer Shooting Settings (Opname-instellingen).
  5. Selecteer Write Date (Datum schrijven).
  6. Selecteer de gewenste modus.

  OPMERKING:

  • Niet alle camera's beschikken over de functie Write date. Bekijk de specificaties van het apparaat als u wilt weten of uw camera over deze functie beschikt.   
  • Als de functie Write Date is ingeschakeld, ziet u tijdens het fotograferen de aanduiding DATE (Datum) rechtsonder in het lcd-scherm. In bepaalde opnamemodi waarin geen datums voor foto's kunnen worden geregistreerd, verdwijnt de aanduiding DATE.
  • Als de functie Write Date is uitgeschakeld, wordt de opnamedatum niet geregistreerd.
  • In de volgende gevallen kunt u geen datums registreren:
   • In de filmmodus
   • Wanneer u in de filmmodus foto's maakt (Tweevoudig opnemen)
   • Wanneer u panoramafoto's maakt
   • In de modus voor burstopnamen
   • In de EASY-modus
   • In de 3D-opnamemodus

  Raadpleeg de handleiding bij de camera voor meer informatie over beperkingen.

  • Als u foto's met een datum hebt gemaakt, kunt u de datum later niet meer uit de foto's verwijderen.
  • De datums worden dubbel afgedrukt als u instelt dat datums bij het afdrukken op het beeld worden weergegeven.
  • De opnametijd van de afbeelding kan niet met de afbeelding worden samengevoegd.