Artikel-ID : 00110388 / Laatst gewijzigd : 18-09-2017Afdrukken

Camera - verticale of horizontale lijnen op het lcd-scherm

    Als het lcd-scherm in geen enkele stand een juiste weergave geeft, is het scherm mogelijk beschadigd of kan er sprake zijn van een elektrische storing. Laat in dat geval de camera repareren.

    Image

    Image