Artikel-ID : 00107083 / Laatst gewijzigd : 01-06-2020Afdrukken

Het toestel kan niet worden ingeschakeld.

  Voer de onderstaande stappen uit om te controleren of de camera kan worden ingeschakeld.

  1. Zorg ervoor dat de batterij voldoende is opgeladen.
   Laad de batterij voldoende op indien deze te ver is ontladen, bijvoorbeeld op het moment van aankoop of wanneer de batterij lange tijd niet is opgeladen.

   OPMERKING: De batterij wordt geleidelijk ontladen, zelfs wanneer deze niet wordt gebruikt.

  2. Controleer of de aansluitpunten van de batterij of de batterijlader vuil zijn.
   Voorbeelden van vuile aansluitpunten (voor NP-BD1)

   afbeelding
   [A] Vingerafdrukken op de aansluitpunten
   [B] Vreemde voorwerpen op de aansluitpunten
   [C] Ter vergelijking: schone aansluitpunten

   OPMERKING: Wees voorzichtig en raak de metalen batterijaansluitpunten niet aan met uw handen of met metalen voorwerpen.

  3. Zorg ervoor dat de batterij in de goede richting wordt geplaatst.

   Controleer hoe de batterij wordt geplaatst. Gebruik het onderstaande diagram als referentie.

   Afbeelding
   Plaats de batterij zodanig dat de contactpunten van de batterij de contactpunten van de camera raken.

   OPMERKINGEN:
   • Nadat een batterij is geplaatst, kan het even duren voordat de camera wordt ingeschakeld. Dat komt doordat de camerastatus wordt gecontroleerd. Het wijst niet op een storing.
   • Wanneer de batterij volledig is ontladen, laadt u eerst de batterij op voordat u het opnieuw probeert.

  4. Zorg ervoor dat de batterij een batterij van Sony is.

   Gebruik originele batterijen, batterijladers en netadapters van Sony. Gebruik van items die niet door Sony zijn vervaardigd, kan tot een storing leiden.

   OPMERKING: Sommige namaakproducten lijken erg op originele oplaadbare batterijen van Sony. Sommige namaakproducten hebben geen beschermingsapparatuur die voldoet aan kwaliteitsnormen voor hoge output en langdurig gebruik. Gebruik van dergelijke batterijen kan leiden tot ongelukken of storingen die gepaard gaan met brand, breuken en vergelijkbare incidenten.
   Omwille van de veiligheid raden we daarom aan dat u voor camcorders en digitale fotocamera's van Sony alleen originele oplaadbare batterijen van Sony gebruikt, waarvan wij de kwaliteit beheren. Houd er rekening mee dat Sony geen verantwoordelijkheid draagt voor ongelukken of storingen die het gevolg zijn van namaakbatterijen.

  5. Vervang de batterij en kijk of de symptomen zich nog steeds voordoen.

   Probeer indien beschikbaar een andere batterij.
   Als dezelfde symptomen zich ook voordoen met de andere batterij, heeft de batterijlader of camera mogelijk een storing.

  OPMERKING: Als de camera wordt ingeschakeld maar een ander probleem vertoont, probeert u de volgende links:

  Als het probleem nog niet is opgelost, kan reparatie nodig zijn.
  Neem contact met ons op voor meer hulp:
  Nederland
  Belgie