Artikel-ID : 00139117 / Laatst gewijzigd : 14-01-2016Afdrukken

Waarom begint het afspelen van mijn geselecteerde muziekbron telkens bij het begin wanneer ik de auto start (oftewel de functie Resume werkt niet)?

    Indien uw geselecteerde muziekbron telkens bij het begin begint wanneer u uw auto start, wordt dit waarschijnlijk veroorzaakt door het ontbreken van een constante voeding van de auto naar uw audioapparaat. Zonder constante voeding kan de functie Resume het afspelen niet hervatten en moeten andere instellingen telkens wanneer de motor van de auto wordt gestart mogelijk opnieuw worden geconfigureerd.

    Om de functie Resume (Hervatten) te herstellen, zorgt u ervoor dat de gele kabel van de connector die het apparaat ingaat, verbonden is met de constante 12 Volt-voeding van de auto.

    OPMERKING: De constante voeding en de kleurcodering van de geschakelde voeding kunnen variëren afhankelijk van de fabrikant en het model van de auto Bij twijfel raadpleegt u de handleiding van de auto. U kunt ook contact opnemen met de fabrikant van de auto of een expert op het gebied van entertainmentinstallaties in auto's.