Artikel-ID : 00163531 / Laatst gewijzigd : 20-01-2022Afdrukken

Mijn camera geeft een foutcode beginnend met E, C of System error (Systeemfout) weer

  BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer de toepasselijke producten bovenaan dit artikel.

  De stappen om dit probleem op te lossen, verschillen afhankelijk van de weergegeven fout.

  C:13:01

  De fout wordt weergegeven wanneer u het interne geheugen gebruikt

  Deze fout treedt op in het interne geheugen. Voer de volgende stappen uit:

  • Schakel de camera uit.
  • Zet de camera weer aan.
   Opmerking: Als de situatie niet is verbeterd, formatteert u het interne geheugen nadat u een back-up hebt gemaakt van de opgeslagen gegevens.

   WAARSCHUWING! Er kunnen gegevens verloren gaan. Als u het interne geheugen formatteert, worden alle opgeslagen foto's verwijderd, inclusief beveiligde foto's.

  De fout wordt weergegeven bij gebruik van een geheugenkaart

  Deze fout treedt op in de geheugenkaart. Voer de volgende stappen uit:

  • Schakel de camera uit.
  • Plaats en verwijder de geheugenkaart meerdere malen.
  • Zet de camera weer aan.
  • Controleer of de geheugenkaart wordt ondersteund door de camera. Raadpleeg de bij de camera meegeleverde handleiding voor meer informatie over compatibele geheugenkaarten. Handleidingen zijn te vinden op de ondersteuningswebsite.
   • Opmerking: De foutcode 'C:13:01' kan worden weergegeven wanneer u grote hoeveelheden gegevens opneemt, zoals bij het opnemen van films.
  • Gebruik een andere geheugenkaart.
  • Als u vaak beelden opneemt en verwijdert, kunnen de bestanden op de geheugenkaart gefragmenteerd raken en kan de opname automatisch worden gestopt.
  • Na het maken van een back-up van de opgeslagen gegevens naar uw computer, formatteert u de geheugenkaart met behulp van de camera.

   WAARSCHUWING! Er kunnen gegevens verloren gaan. Als u de geheugenkaart formatteert, worden alle opgeslagen foto's verwijderd, inclusief beveiligde foto's.


  Systeemfouten en fouten die beginnen met C:32, E:41, E:61, E:62, E:91 of E:92

  Voer de volgende stappen uit wanneer de fouten C:32, E:41, E:61, E:62, E:91 of E:92 worden weergegeven:

  • Schakel de camera uit.
  • Verwijder de batterij.
  • Plaats de batterij.
  • Schakel na één minuut de camera in.

  Raadpleeg de onderstaande tabel voor andere fouten die op uw camera worden weergegeven:

  FoutcodeMogelijke oorzaken
  SysteemfoutProbleem met de hardware
  C:32:01Probleem met de hardware
  E:41:00Probleem met Wi-Fi
  E: 61: 00Probleem met scherpstelling
  E: 61: 10Probleem met het onderdeel dat de zoom aanstuurt
  E: 61: 30Probleem met het onderdeel dat de lens aanstuurt
  E: 62: 02Probleem met de beeldstabilisatie
  E: 62: 10
  E: 62: 11
  E: 62: 12
  E: 62: 20
  E: 91: 01Probleem met het flitseronderdeel
  E: 91: xxProbleem met het flitseronderdeel, herkenning van de batterij en dergelijke.

  Als de fout niet is opgelost nadat u de stappen voor probleemoplossing hebt uitgevoerd voor de corresponderende fout in de tabel, moet u het apparaat mogelijk laten nakijken.