Artikel-ID : 00059877 / Laatst gewijzigd : 17-04-2019Afdrukken

De batterij wordt niet opgeladen (DSC)

  1. Zorg dat u een originele, compatibele Sony-batterij gebruikt.
  2. De contacten van de batterij of de lader/camcorder moeten schoon zijn, vrij van stof of vuil.

  batterijcontacten
  3. Kijk of de batterij goed in de lader of de camera is geplaatst.

  Als de batterij in de camera wordt geladen (geen afzonderlijke lader), moet u het volgende controleren:
  Om de batterij in de camera te laden, gaat u als volgt te werk:
  1. Schakel de camera uit.
  2. Sluit de camera via de bijgeleverde kabel aan op de lichtnetadapter.
  3. Sluit de lichtnetadapter aan op het stopcontact, of sluit de camera met de USB-kabel op een USB-poort van de computer aan.
  4. Wacht enkele seconden.

  Controleer de status van de led op de camera:

  aan/uitknop
  Als de led brandt, wordt de batterij geladen. Wacht tot ze volledig geladen is.
  Bij sommige cameramodellen knippert de led met twee intervallen.

  1. Langzaam (ongeveer om de 1,5 seconden): Dit betekent dat de batterij buiten het aanbevolen temperatuurbereik (10 - 30°C) wordt geladen. Het laden zal hervatten wanneer de aanbevolen temperatuur weer wordt bereikt.
  2. Snel (ongeveer om de 0,15 seconden): Het stroom/oplaadlampje van de camera knippert onregelmatig als de batterij lange tijd niet is gebruikt. Verwijder de batterij uit de camera en plaats ze terug. Verwijder de batterij die wordt geladen en plaats ze weer goed in de batterijlader. Als het lampje opnieuw snel knippert, kan de batterij defect zijn of wordt een batterij van een verkeerd type gebruikt.

  Als het lampje niet brandt, moet u controleren of het laden begint als u de camera op een andere UBS-poort van de computer aansluit, of als u een andere batterij gebruikt (als u er een hebt).
  Het is mogelijk dat de batterij beschadigd is. Als het laden ook met een andere batterij niet werkt, kan de lichtnetadapter/camera defect zijn en moet u de service van Sony raadplegen.

  Als de batterij in een afzonderlijke lader wordt geladen, gaat u als volgt te werk:
  1. Zorg dat u een originele, compatibele Sony-batterij gebruikt.
  2. De contacten van de batterij of de lader/camcorder moeten schoon zijn, vrij van stof of vuil.
    batterijcontacten
  3. Zorg dat de batterij correct geplaatst is.
  4. Zorg dat de stroomkabel goed op de lader en op het stopcontact aangesloten is.
  5. Wacht enkele seconden.

  Controleer de status van de led op de lader:
  Als de led van de lader of de camcorder brandt zonder te knipperen, wordt de batterij of de camera normaal opgeladen.
  Laat de batterij volledig opladen, tot de led dooft.
  batterijlader

  Bij sommige cameramodellen knippert de led met twee intervallen.
  1. Langzaam (ongeveer om de 1,5 seconden): Dit betekent dat de batterij buiten het aanbevolen temperatuurbereik (10 - 30°C) wordt geladen. Het laden zal hervatten wanneer de aanbevolen temperatuur weer wordt bereikt.
  2. Snel (ongeveer om de 0,15 seconden): Verwijder de batterij die wordt geladen en plaats ze weer goed in de batterijlader. Als het lampje opnieuw snel knippert, kan de batterij defect zijn of wordt een batterij van een verkeerd type gebruikt.

  Als het lampje niet brandt, moet u controleren of het laden begint als u de camera op een andere UBS-poort van de computer aansluit, of als u een andere batterij gebruikt (als u er een hebt).
  Het is mogelijk dat de batterij beschadigd is. Als het laden ook met een andere batterij niet werkt, kan de lichtnetadapter/camera defect zijn en moet u de service van Sony raadplegen.