Artikel-ID : 00078941 / Laatst gewijzigd : 08-07-2020Afdrukken

Op het LCD-scherm verschijnen witte of paarse lijnen of het hele beeld lijkt bedekt met een roodachtige tint .

    Dit fenomeen kan optreden wanneer het beeld een zeer licht onderwerp bevat, zoals de zon, een spotlight of een weerkaatste lichtbron. Dit fenomeen, smeereffect genoemd, is eigen aan camera's met CCD-beeldsensor en wijst niet op een storing of defect.

    Doorgaans heeft het geen invloed op de opgenomen beelden. Films of panoramische beelden kunnen soms wel worden aangetast. Het is aanbevolen om geen directe opnamen te maken van een sterke lichtbron zoals de zon.

    OPMERKING: 
    De onderstaande afbeelding toont een voorbeeld van het smeereffect. Afhankelijk van de opnameomstandigheden kan het er anders uitzien.

     Afbeelding