Artikel-ID : 00071830 / Laatst gewijzigd : 29-03-2019Afdrukken

De ingebouwde flitser werkt niet

  Als de ingebouwde flitser niet werkt, is het mogelijk dat de flitser uitgeschakeld is of op Auto staat en alleen zal werken als u foto's maakt in een omgeving met zwak licht. Om de flitser zo in te stellen dat hij ongeacht de belichting werkt, drukt u op de flitserknop van de camera (of van het lcd-aanraakscherm, als uw camera dat heeft) tot u op het lcd-scherm het pictogram voor geforceerd flitsen (ook wel  invulflits  genoemd) ziet. De flitserknop is herkenbaar aan de bliksemschicht op of naast de knop, zoals op de onderstaande illustratie. Ze kan ook opgenomen zijn in het instelwieltje, als uw camera dat heeft.

  Image

  BELANGRIJK:Als de flitser al ingeschakeld is en toch niet werkt, kan het probleem verband houden met een andere instelling van de camera. Zelfs als hij ingeschakeld is, werkt de flitser niet in de volgende omstandigheden:

  • Tijdens het opnemen van films
  • Tijdens fotograferen in de modus Twilight (Schemer), Handheld Twilight (Handheld schemer) of Anti-Motion-Blur (Antibewegingsonscherpte)
  • Tijdens het gebruik met Multi Frame Noise Reduction (Multiframe ruisonderdrukking).
  • Tijdens het fotograferen in de scènemodus Sunset (Zonsondergang) (afhankelijk van het model)
  • Tijdens het fotograferen in de modus Burst of Multi Burst.
  • Tijdens het fotograferen in Sweep Panorama
  • Tijdens het fotograferen in de modus Fireworks (Vuurwerk)of High Sensitivity (Hoge gevoeligheid)
  • Als een externe flitser aangesloten is.

  OPMERKING:De bovenvermelde instellingen zijn niet op alle camera's van Sony beschikbaar. Raadpleeg de handleiding van de camera voor meer informatie.

  De bovenstaande informatie zou uw probleem moeten oplossen. Als het probleem zich nog altijd voordoet, kunt u proberen de camera te resetten of opnieuw te initialiseren.

  Als ook dat niet helpt, kan onderhoud nodig zijn.