Artikel-ID : 00250174 / Laatst gewijzigd : 04-09-2023Afdrukken

De camera instellen voor bediening op afstand met een smartphone

  BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer de toepasselijke producten bovenaan dit artikel.

  De app Imaging Edge Mobile (opvolger van PlayMemories Mobile™) moet op uw smartphone zijn geïnstalleerd. Ga naar de Google Play™ Store of Apple® Store op uw smartphone om deze te downloaden en installeren.

  De afstandsbediening instellen op uw camera

  1. Zet de camera aan.
  2. Druk op de knop MENU.
  3. Selecteer Ctrl with Smartphone (Besturen met smartphone).
   • De SSID en het wachtwoord worden weergegeven op het lcd-scherm van de camera. 

  Uw smartphone configureren

  Configureer de smartphone om het Wi-Fi-signaal van de camera te herkennen.

  Android-smartphone

  1. Start de app Imaging Edge Mobile.
  2. Selecteer de SSID die wordt weergegeven op het lcd-scherm van de camera. Het begint met het woord DIRECT, gevolgd door een combinatie van letters en cijfers.
  3. Voer het wachtwoord in zoals weergegeven op het lcd-scherm van de camera.

  iOS®-smartphone

  1. Ga naar Settings (Instellingen).
  2. Selecteer Wi-Fi.
  3. Selecteer Wi-Fi Network (Wi-Fi-netwerk).
  4. Selecteer de SSID zoals weergegeven op het lcd-scherm van de camera. Deze begint met het woord DIRECT, gevolgd door een combinatie van letters en cijfers.
  5. Voer het wachtwoord in zoals weergegeven op het lcd-scherm van de camera.
  6. Start de app Imaging Edge Mobile.