Artikel-ID : 00077689 / Laatst gewijzigd : 21-10-2020Afdrukken

Als ik de camera op een Windows 7/8-computer aansluit, verschijnt het venster 'Device Stage' niet.

  Ga het volgende na.

  Instellingen op de camera

  • De camera moet als volgt zijn ingesteld.
  • USB Connect Setting (Instelling USB-verbinding): Auto of MTP
  • LUN Setting (LUN-instelling): Multi


  Instellingen van de computer

  • Klik op het pictogram op de taakbalk.
  • Schermvoorbeeld:
  • 12733_windows_ss.jpg


  Als het bovenstaande pictogram niet wordt weergegeven op de taakbalk van de computer, klik je op Start > Apparaten en printers.
  Wanneer het venster wordt geopend, klik je op het pictogram met de cameranaam om Device Stage weer te geven. Het kan even duren voor het wordt weergegeven.

  Als het venster Device Stage of Sony nog steeds niet verschijnt, controleer je de instellingen voor het downloaden van realistische pictogrammen.
  Klik op Start, klik rechts op Computer en selecteer Eigenschappen > Geavanceerde systeeminstellingen > Hardware > Instellingen voor installatie van apparaat > Ja, automatisch stuurprogramma's en pictogrammen downloaden (aanbevolen) > Wijzigingen opslaan en sluit dan de camera opnieuw aan op de computer.
  Het venster Device Stage of het pictogram op de taakbalk verschijnt.