Artikel-ID : 00059872 / Laatst gewijzigd : 12-12-2013Afdrukken

De camera schakelt zichzelf uit

  In bepaalde omstandigheden is het normaal dat de camera zichzelf uitschakelt. Als u de camera bijvoorbeeld gedurende een bepaalde periode niet gebruikt, gaat hij over naar de stroombesparingsmodus en is hij bijna volledig uitgeschakeld. Om de stroombesparingsmodus te annuleren, bedient u de camera, bijvoorbeeld door de ontspanknop half in te drukken. U kunt het interval voor de inschakeling van de stroombesparingsmodus in het instellingenmenu van de camera selecteren.

  Controleer het volgende:

  • Wanneer u de camera in een koude omgeving gebruikt, kan condensatie optreden wanneer de camera in een warmere omgeving komt. Dit kan verhinderen dat de camera normaal werkt. Als u de camera buiten hebt gebruikt, moet u hem enkele uren op kamertemperatuur laten rusten tot de condensatie verdwenen is.
  • U gebruikt originele Sony-batterijen. Zorg dat de batterijen van een erkende Sony-dealer komen.
  • Laad de batterij verscheidene uren op voor u ze in de camera plaatst.
  • Als u films opneemt of foto's in burst-modus maakt, wordt de sensor warm. Vanaf een bepaalde temperatuur schakelt de camera zich automatisch uit om beschadiging te voorkomen. Dit is normaal. Dit is normaal. Laat de camera een uur afkoelen.
  "