Artikel-ID : 00070814 / Laatst gewijzigd : 02-12-2022Afdrukken

Bij het importeren van foto's en video's met PlayMemories Home worden bestanden met de extensies MODD, MOFF en THM gegenereerd. Kunnen deze bestanden worden verwijderd?

  MODD-, MOFF- en THM-bestanden zijn beheerbestanden die PlayMemories Home gebruikt. Ze bevatten informatie die nodig is voor het beheren van foto's en video's in PlayMemories Home, zoals datum en tijd of opname- en GPS-informatie. Verwijder ze daarom niet. Zie het volgende voor meer informatie over de bestanden.

  WAARSCHUWING: Er kunnen gegevens verloren gaan. Als u bestanden in PlayMemories Home verplaatst of verwijdert, worden ook de bijbehorende beheerbestanden verplaatst of verwijderd. Bij het maken van back-ups moet er ook een back-up worden gemaakt van deze beheerbestanden. Maak daarom back-ups per map.

  De specificaties betreffende het genereren van MODD-bestanden in PlayMemories Home verschillen bij versie 2 en van versie 3.0.00 tot en met versie 3.0.10. De nieuwste specificaties gelden vanaf versie 3.0.20.

  Als u een versie met een versienummer van 3.0.00 tot en met 3.0.10 gebruikt en de MODD-bestanden wilt verwijderen die zijn gegenereerd voor foto's, moet u PlayMemories Home bijwerken naar de nieuwste versie. Door het bijwerken worden niet alle MODD-bestanden verwijderd. De noodzakelijke MODD-bestanden blijven behouden, maar worden verborgen.

  • OPMERKING: De instelling voor het weergeven of verbergen van de bestanden vindt u in de Mapopties van Windows onder Weergave Geavanceerde instellingen Verborgen bestanden en mappen.

  Zelfs in de nieuwste versie van PlayMemories Home worden voor sommige foto- of videobestanden MODD-bestanden gegenereerd. Er kunnen ook bestanden met de extensies MOFF en THM worden gegenereerd. Die bestanden zijn nodig voor het beheren van foto's of video's in PlayMemories Home, dus verwijder ze niet.

  • OPMERKING: De bestanden kunnen niet worden bewerkt met andere software.
   Als de beheerbestanden zijn verwijderd, kunnen ze opnieuw worden gegenereerd door de foto's of video's opnieuw vanaf de camera te importeren.
  • Gevallen waarin MODD-bestanden worden gegenereerd
   • Bij het importeren van AVCHD-, MPEG2- of MP4-films.
   • Bij het groeperen van foto's tot groepen die met continu fotograferen zijn gemaakt
   • 
  • Gevallen waarin MOFF-bestanden worden gegenereerd
   • Bij het importeren van MP4-films vanaf een Action Cam met een GPS-functie
   • Bij het weergeven van video's in PlayMemories Home
   • 
  • Gevallen waarin THM-bestanden worden gegenereerd
   • Bij het importeren van MP4-films
   • OPMERKING:Dit zijn geen verborgen bestanden.

  OPMERKING: MODD-bestanden worden automatisch gegenereerd bij het importeren van AVCHD-, MPEG2- en MP4-films met de nieuwste versie van PlayMemories Home, maar dat zijn verborgen bestanden.