Artikel-ID : 00163261 / Laatst gewijzigd : 02-12-2022Afdrukken

Het configuratieprogramma PlayMemories Home Settings Initialization Tool (in Windows) uitvoeren

  Dit artikel heeft betrekking op modellen die compatibel zijn met PlayMemories Home. Raadpleeg voor meer informatie de handleiding en andere documentatie van uw apparaat.

  Hierin wordt beschreven hoe u de PlayMemories Home Settings Initialization Tool kunt gebruiken op een pc met Windows. Lees de onderstaande instructies voor het gebruik.

  Met behulp van het configuratieprogramma PlayMemories Home Settings Initialisation Tool kunt u verschillende waarden wissen die automatisch worden opgeslagen wanneer u PlayMemories Home gebruikt. Zo kunt u het programma resetten naar de standaardinstellingen zoals die onmiddellijk na de installatie waren ingesteld.

  BELANGRIJK:

  • Gegevens die zijn opgeslagen op uw computer, worden niet verwijderd door het configuratieprogramma PlayMemories Home Settings Initialization Tool.
  • Uw computer wordt hersteld naar de instellingen die onmiddellijk nadat de toepassing was geïnstalleerd, waren geconfigureerd. Als u een voorkeursmap hebt geregistreerd, wordt de registratie van deze map opgeheven.  
  • Indien een grote hoeveelheid gegevens is opgeslagen in de geregistreerde map, kan het opheffen van de registratie enige tijd in beslag nemen.
  • Het configuratieprogramma PlayMemories Home Settings Initialization Tool kan niet worden uitgevoerd op een Mac-computer.
  1. Sluit PlayMemories Home.
  2. Selecteer Start - Alle programma's - PlayMemories Home - PlayMemories Home Settings Initialization Tool.
   • Windows 10
    1. Klik op het bureaublad van de computer op de Start-knop.
    2. Klik in het Startmenu op de knop All apps (Alle apps).
    3. Klik op PlayMemories Home.
    4. Klik op PlayMemories Home Settings Initialization Tool om het programma te selecteren.
    OPMERKING:
    • Als u het configuratieprogramma PlayMemories Home Settings Initialization Tool niet kunt vinden, probeer dit dan te zoeken via het zoekvak.
    • Als Action Cam Creator is geïnstalleerd, drukt u op de Startknop om All apps (Alle apps) - Action Cam Movie Creator en PlayMemories Home - PlayMemories Home Settings Initialization Tool te selecteren.
   • Windows 8 of Windows 8.1
    • Open het programma vanuit het scherm Start.
    • Geef met de knop op het Startscherm de Apps-balk weer. Klik in Windows 8 met de rechtermuisknop op een gebied zonder tegels op het scherm Start en kies vervolgens Alle apps in de appbalk die wordt weergegeven.
    • Wanneer All apps (Alle apps) wordt weergegeven, wordt PlayMemories Home Settings Initialization Tool weergegeven bij PlayMemories Home.

   OPMERKING: Als u het configuratieprogramma PlayMemories Home Settings Initialization Tool niet kunt vinden, probeer dit dan te zoeken met de charm Zoeken.

   • Windows 7
    • Klik op het bureaublad van de computer op de Start-knop.
    • Ga in het menu Start naar Programma's of Alle programma's.
    • Wijs PlayMemories Home aan.
    • Klik op PlayMemories Home Settings Initialization Tool om het programma te selecteren.

   OPMERKING: Als Action Cam Creator is geïnstalleerd, drukt u op de Start-knop om All apps (Alle apps) - Action Cam Movie Creator en PlayMemories Home - PlayMemories Home Settings Initialization Tool te selecteren.

  3. Het configuratieprogramma PlayMemories Home Settings Initialization Tool wordt uitgevoerd. Vink Restore the program to its default settings (Standaardinstellingen van het programma herstellen) aan en klik vervolgens op Start.
   Afbeelding
  4. Are you sure you want to restore the program to its default settings? (Weet u zeker dat u de standaardinstellingen van het programma wilt herstellen?) weergegeven. Klik op Yes (Ja).
  5. Na een tijdje wordt Process completed (Proces voltooid) weergegeven. Klik op OK.
  6. Volg de instructies op het scherm om PlayMemories Home in te stellen.

   Wanneer u PlayMemories Home start, wordt het venster PlayMemories Home Initial Settings (Begininstellingen van PlayMemories Home) weergegeven.

   • Use the standard settings (Recommended)
    (Gebruik de standaardinstellingen (aanbevolen)) Als u deze optie selecteert, wordt de map Pictures (Beelden) de standaardmap voor bladeren door beelden. Als u een andere map wilt selecteren dan Pictures (Beelden) of een andere map wilt toevoegen, selecteert u Use custom settings (Aangepaste instellingen gebruiken).

   • Use custom settings
    (Aangepaste instellingen gebruiken) Als u het configuratieprogramma PlayMemories Home Setting Initialization Tool moet uitvoeren vanwege instabiele prestaties of als het niet lukt PlayMemories Home te starten, selecteert u Use custom settings (Aangepaste instellingen gebruiken) en kiest u begininstellingen zonder een map te registreren.

  7. Open PlayMemories Home.
  8. Add folders (Mappen toevoegen) wordt weergegeven. Voeg een nieuwe map toe als dat nodig is en klik op Next (Volgende).

   OPMERKING: In de standaardinstellingen zijn de mappen My Pictures (Mijn beelden) en My Videos (Mijn video's) geselecteerd. Als u andere mappen voor beelden hebt, kunt u deze in PlayMemories Home door ze toe te voegen: Mappen toevoegen of verwijderen
  9. PlayMemories Online (Free) is a cloud-based photo and video service from Sony (PlayMemories Online (gratis) is een cloudservice van Sony voor foto's en video's) wordt weergegeven. Klik op Do not use PlayMemories Online (PlayMemories Online niet gebruiken).

   OPMERKING: U kunt zich ook aanmelden en PlayMemories Online later gebruiken. Klik op PlayMemories Online in PlayMemories Home en klik vervolgens op Sign in (Aanmelden).
  10. PlayMemories Home start wanneer Optimise video settings (Video-instellingen optimaliseren) is voltooid.

  OPMERKING:

  • U kunt nog steeds een map voor bladeren door beelden in PlayMemories Home toevoegen of verwijderen nadat Use the standard (Standaard gebruiken) of Use custom settings (Aangepaste instellingen gebruiken) is toegepast.
  • Als PlayMemories Home niet goed wordt uitgevoerd nadat een map is toegevoegd, is het mogelijk dat de map beelden bevat die op een of andere manier problemen opleveren, zoals beschadigde of incompatibele bestanden.