Artikel-ID : 00108948 / Laatst gewijzigd : 25-02-2015Afdrukken

Wat moet ik doen als geen enkele functie werkt terwijl de camera is ingeschakeld?

    Probeer de camera uit te schakelen en de netspanningsadapter of de batterij te verwijderen.  Plaats ze ongeveer een minuut later terug en schakel de camera opnieuw in.

    Als het probleem zich blijft voordoen, moet de camera mogelijk worden hersteld.