Artikel-ID : 00107049 / Laatst gewijzigd : 24-02-2022Afdrukken

Een camera resetten naar de originele fabrieksinstellingen.

  U kunt een camera herstellen naar de originele fabrieksinstellingen door de instellingen te resetten.

  Het proces waarmee een camera wordt gereset naar de oorspronkelijke fabrieksinstellingen verschilt, afhankelijk van het type en model camera. Er zijn drie mogelijke methoden, afhankelijk van de camera:

  BELANGRIJK: Schakel de camcorder niet uit tijdens het uitvoeren van de reset.

  OPMERKINGEN:

  • Om de reset- of initialisatiemethode voor uw camera te bepalen, raadpleegt u de bedieningsinstructies die bij het product zijn geleverd. Online handleidingen kunnen eenvoudig worden doorzocht op de woorden 'Reset' (Resetten) of 'Initialize' (Initialiseren) om de methode voor uw camera te bepalen.
  • Als u een model gebruikt dat de PlayMemories Camera Apps ondersteunt, kunnen apps die voor het product zijn gedownload, tijdens het uitvoeren van RESET (Resetten) of Initialize (Initialiseren) worden verwijderd. Als u deze apps weer wilt gebruiken, moet u ze opnieuw installeren.
  • Alle films en foto's blijven intact als u RESET (Resetten) of Initialize (initialiseren) gebruikt. 
  • Als er een foutcode beginnend met C: of E: wordt weergegeven op het lcd-scherm van de camera, kan het probleem mogelijk niet worden opgelost door de camera te resetten.

  Resetknop op de camera

  1. Ga op zoek naar de knop RESET op de camera.
  2. Gebruik een puntig voorwerp (zoals een balpen) en houd de knop RESET 2 tot 3 seconden ingedrukt.
  3. Nadat er 2 tot 3 seconden zijn verstreken, laat u de knop RESET los.

  Optie(s) voor initialiseren of resetten in de cameramenu's

  • De menu-indeling verschilt per camera. Controleer daarom de bedieningsinstructies.
  • Doorgaans bevatten de menu's van de camera een sectie Reset (Resetten) of Initialize (Initialiseren).
  • Bij sommige camera's kunnen afzonderlijke opties worden gereset of geïnitialiseerd, zoals de instellingen voor draadloze verbindingen, de instellingen die zijn gebruikt om de laatste foto te maken of alle instellingen. Zorg ervoor dat u alle beschikbare opties in de handleiding van het product bekijkt.

  Handmatig resetproces

  Camera's die voor het jaar 2000 zijn vervaardigd, hebben geen resetknoppen of -opties in de menu's. Voer de onderstaande stappen uit om te resetten:

  1. Schakel de camera uit.
  2. Verwijder de batterij.
  3. Verwijder de lithium-ion-knoopcelbatterij.
  4. Zorg dat de camera 30 seconden lang geen stroom heeft.
  5. Plaats de lithium-ion-knoopcelbatterij terug.
  6. Plaats de batterij terug.
  7. Zet de camera aan.

  OPMERKING: Sommige camera's met een ingebouwde batterij en zonder resetknop kunnen worden gereset of geïnitialiseerd door de aan-uitknop 30 seconden ingedrukt te houden.

  OPMERKINGEN:

  Als uw camera een probleem heeft dat niet wordt opgelost door de juiste resetprocedure hierboven uit te voeren, moet de camera mogelijk worden gerepareerd. Als u denkt dat dit het geval is, kunt u contact met ons opnemen voor meer hulp.