Artikel-ID : 00120370 / Laatst gewijzigd : 02-12-2022Afdrukken

Afbeeldingen op de camera of geheugenkaart overdragen naar een externe USB-HDD met PlayMemories Home

  Opmerking: In dit artikel wordt beschreven hoe u opnamen naar een externe HDD kunt overdragen. Raadpleeg de volgende artikelen als u beelden naar een computer wilt overdragen:

  BELANGRIJK:

  • Als u voor het eerst gegevens importeert naar een externe vaste schijf (HDD) met USB-aansluiting, moet u vooraf het HDD-bestandssysteem controleren. Als gevolg van een beperking van het bestandssysteem FAT32 worden afbeeldingsbestanden groter dan 2 GB (lange AVCHD-video's enz.) opgesplitst in meerdere bestanden en vervolgens geïmporteerd. Om dit te voorkomen, wijzigt u het bestandssysteem in NTFS of een ander systeem.
  • Als u video's importeert in de XAVC S-indeling, stelt u het type bestandssysteem in op NTFS.
  • Raadpleeg het artikel Films die naar de computer zijn gedownload, zijn verdeeld in meerdere bestanden om het bestandssysteem van uw harde schijf te bepalen.

  WAARSCHUWING! Als u het bestandssysteem wijzigt, worden alle gegevens op de externe HDD verwijderd. Maak voordat u het bestandssysteem wijzigt een back-up van nodige gegevens op de interne HDD van de computer of op een andere locatie.

  Volg de onderstaande stappen om afbeeldingen op de camera of geheugenkaart over te dragen naar een externe USB-HDD met de software van PlayMemories Home:

  1. Sluit een externe USB-HDD aan op de computer.
   Opmerkingen:
   • Afhankelijk van de externe HDD die u hebt, moet u aanvullende handelingen uitvoeren, zoals de stroomtoevoer inschakelen.
   • Nadat u de HDD op de computer hebt aangesloten, wacht u een paar seconden zodat het besturingssysteem het station kan herkennen.
   • Controleer in de software van PlayMemories Home of de externe harde schijf wordt weergegeven in de categorie Drives (Stations).
  2. Registreer een map voor de HDD.
   1. Klik in de software van PlayMemories Home onder de categorie Drives (Stations) met de rechtermuisknop op de externe HDD.

    Opmerking: Als de externe HDD wordt weergegeven onder Camera and Media (Camera en media), raadpleegt u het artikel De externe HDD wordt herkend in Camera and Media in PlayMemories Home.
   2. Klik op Create Folder (Map maken).
   3. Voer de mapnaam in (bijvoorbeeld: Video).
   4. Druk op de toets Enter.
  3. Sluit de camera of het opslagmedium aan op de computer.
   • Als u AVCHD- of MP4-video's en foto's van de camera importeert via een USB-aansluiting.
    1. Sluit de camera met een USB-kabel aan op uw computer.
     Opmerking: Als u de camera op de computer aansluit, verschijnt er een lijst met beschikbare functies.
    2. Selecteer Import Media Files (Mediabestanden importeren) om het scherm voor het importeren van afbeeldingsbestanden weer te geven en ga verder met stap 4. AVCHD- of MP4-video's en foto's van de camera importeren via een USB-aansluiting.
   • i.LINK-video's van de camera importeren die op tape zijn vastgelegd
    1. Sluit de camera aan op uw computer met een i.LINK-kabel.
    2. Nadat de verbinding tot stand is gebracht en het scherm voor het importeren van beelden verschijnt, gaat u verder met stap 4. Op tape vastgelegde video's van de camera importeren via een iLINK-kabel.
  4. Stel de externe HDD als importlocatie in en importeer vervolgens de beelden.
   • AVCHD- of MP4-video's en foto's van de camera importeren via een USB-aansluiting
    1. Klik op het vervolgkeuzemenu links van de bladerknop aan de rechterkant van het scherm.
    2. Er verschijnt een lijst met mappen die als opslaglocatie kunnen worden opgegeven. Klik op een map op de externe HDD. Hiermee wijzigt u de locatie voor het opslaan van geïmporteerde beelden in een map op de externe HDD.

     Opmerking: Als u de importinstellingen of de instelling voor het verwijderen van beelden wilt wijzigen, selecteert u rechtsboven Settings (Instellingen) en opent u het instellingenscherm.
    3. Selecteer de bestanden die u wilt importeren.
     Als u Select file to import (Te importeren bestand selecteren) selecteert, worden de foto's en video's op de camera of op de geheugenkaart weergegeven. Klik om de beelden te selecteren die u wilt importeren.

     Opmerking: Als u Import new files (Nieuwe bestanden importeren) selecteert, worden nieuwe, nog niet geïmporteerde foto's en video's geïmporteerd.
    4. Klik op Import (Importeren).
    5. Als het importeren is voltooid, worden de beelden die op de computer zijn geïmporteerd, weergegeven in PlayMemories Home.
   • Op tape vastgelegde video's van de camera importeren via een iLINK-kabel
    1. Klik op Settings... (Instellingen) op het scherm Import from Tape (Importeren vanaf tape).
    2. Als het scherm Import Settings (Importinstellingen) verschijnt, klikt u op Change (Wijzigen).
    3. Als Import Settings — Media File Import Settings (Importinstellingen — Importinstellingen mediabestand) verschijnt, klikt u op het vervolgkeuzemenu.
    4. Er verschijnt een lijst met mappen die als opslaglocatie kunnen worden opgegeven. Klik op een map op de externe HDD. Hiermee wijzigt u de locatie voor het opslaan van geïmporteerde beelden in een map op de externe HDD.
    5. Klik op OK.
    6. Als u terug bent op het scherm Import Settings (Importinstellingen), klikt u op OK.
    7. Selecteer Import from the beginning of the tape (Importeren vanaf het begin van de tape) of Import from the current tape position (Importeren vanaf de huidige positie op de tape) en klik vervolgens op de knop Import (Importeren).

     Opmerkingen:
     • Importeren vanaf het begin van de tape: Selecteer deze optie als u video's automatisch wilt importeren.
     • Importeren vanaf de huidige positie op de tape: Selecteer deze optie als u video's handmatig wilt importeren en met de bedieningsknoppen de scène hebt weergegeven waar u wilt beginnen met importeren.
  5. Open de software van PlayMemories Home en controleer of de beelden zijn geïmporteerd.